Articles Posted in the " Speaker " Category


  • Vertus ชุดต่อเพื่อแปลงลำโพงโมโน 2 ตัว ให้เป็นระบบสเตอริโอ

    Vertus ชุดต่อเพื่อแปลงลำโพงโมโน 2 ตัว ให้เป็นระบบสเตอริโอ

    Vertus เป็นโครงการใหม่บน KickStarter ที่กำลังระดมทุน โดยมันมีลักษณะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธ ที่สามารถใช้งานกับลำโพงแบบโมโน ให้เข้าชุดกันและทำงานให้ระบบเสียงแบบสเตอริโอได้ หรือหากนำไปต่อกับชุดหูฟังที่ีมีหัวต่อ 3.5 มิลลิเมตร ก็จะได้หูฟังแบบบลูทูธไว้ใช้งานการใช้งาน Vertus สามารถใช้กับลำโพงชนิดใดก็ได้ที่มีช่องต่อสัญญาณขนาด 3.5 มิลลิเมตร โดยอุปกรณ์ 1 ชุดจะประกอบไปด้วยตัวรับสัญญาณสำหรับลำโพงซ้ายและขวาอย่างละ 1 ตัว ทั้งนี้ภายในตัวรับสัญญาณมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ราว 10 ชั่วโมงต่อการชาร์จไฟแต่ละรอบ