ไมโครซอฟท์เผย Windows Server 2012 R2, SQL Server 2014, System Center 2012 R2

ที่งาน TechEd North America นอกจากไมโครซอฟท์จะพูดถึง Windows 8.1 ด้านการใช้งานในองค์กร, Windows Azure, Visual Studio 2013 และ Team Foundation Server 2013 แล้ว บริษัทยังพูดถึง

Read more