Articles Posted in the " Technology " Category


  • โนเกียทดลองดึงพลังงานไฟฟ้าจากฟ้าผ่า, ชาร์จ Lumia 925 ได้ในไม่กี่วินาที

    โนเกียทดลองดึงพลังงานไฟฟ้าจากฟ้าผ่า, ชาร์จ Lumia 925 ได้ในไม่กี่วินาที

    ดูเหมือนว่าการเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันการชาร์จไร้สายคงยังไม่พอสำหรับ โนเกีย เมื่อพวกเขาได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำพลังงงานไฟฟ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อย่าง “ฟ้าผ่า” มาใช้ชาร์จโทรศัพท์ โดยโนเกียได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Southampton ทดลองดึงพลังงานไฟฟ้าจากฟ้าผ่า (จำลอง) ที่มีค่าโวลต์สูงหลักแสนมาใช้ชาร์จ Lumia 925 ได้สำเร็จ