Articles Posted in the " Texas Instrument " Category

  • Galaxy Nexus ไม่ได้อัพ 4.4, อาจเป็นเพราะใช้ชิป TI OMAP

    Galaxy Nexus ไม่ได้อัพ 4.4, อาจเป็นเพราะใช้ชิป TI OMAP

    ข่าวร้ายที่มาพร้อมกับ Android 4.4 KitKat คือ Galaxy Nexus ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะไม่ได้ไปต่อ (เพจ Google Support) โดยกูเกิลให้เหตุผลว่าเป็นเพราะวางขายมานานเกินกรอบเวลา 18 เดือนตามนโยบายของกูเกิลแล้ว (Google Support)เว็บไซต์ Engadget อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าววงในว่าอาจเป็นเพราะฮาร์ดแวร์ของ Galaxy Nexus ใช้หน่วยประมวลผล TI OMAP ที่ออกจากธุรกิจนี้ไปแล้ว และปลดพนักงานไปแล้ว 1,700 คน