20 อันดับชื่อโดเมนที่แพงที่สุดในโลก มีมูลค่าเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 79 ล้านบาทขึ้นไป

การจดโดเมนเนมเว็บไซต์ถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มานานหลายทศวรรษ ในปัจจุบันก็ยังมีผู้ที่ยอมจ่ายเงินเป็นจำนวนมากๆสำหรับซื้อชื่อโดเมนที่ต้องการสูง หลายโดเมนที่มีมูลค่าหลายสิบล้านบาทซึ่งคุ้มค่า

Read more