ThyssenKrupp เปิดตัว MULTI ระบบลิฟต์ไร้เชือกตัวแรกของโลก

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 หรือเพียงหนึ่งปีหลังจากการประกาศแนวคิดเทคโนโลยีลิฟต์ MULTI ที่เป็นการปฏิวัติวงการ ThyssenKrupp

Read more