Tagged: Toyota

Nokia HERE ระบบนำทางในรถยนต์ เตรียมเข้าสู่ Toyota 0

Nokia HERE ระบบนำทางในรถยนต์ เตรียมเข้าสู่ Toyota

ระบบนำทางแผนที่ ที่มาพร้อมกับรถยนดูเหมือนว่าจะไม่มีทางที่จะแยกกันได้เสียแล้ว หลังจากที่มีรายงานข่าวว่า Nokia นั้น ได้ผ่านขั้นตอนการเจรจาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานระบบแผนที่นำทางของตัวเอง ให้กับ Toyota โดยระบุว่า จะเริ่มติดตั้งพร้อมใช้งาน

Skip to toolbar