Articles Posted in the " True & Co " Category

  • บริษัทสตาร์ทอัพทำเว็บขายยกทรงออนไลน์แบบใหม่ ระดมเงินทุนได้ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

    บริษัทสตาร์ทอัพทำเว็บขายยกทรงออนไลน์แบบใหม่ ระดมเงินทุนได้ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

    ขอเขียนข่าวสำหรับสาวๆ บ้างนะครับ True & Co คือบริษัทที่สร้างระบบการชอปปิ้งยกทรงออนไลน์แบบใหม่ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากลูกค้าแล้วใช้อัลกอริทึมที่คิดขึ้นในการหายกทรง แบบที่ลูกค้าน่าจะต้องการ ซึ้งระบบนี้สามารถระดมเงินทุนจากบริษัทเงินทุน Crosslink, VegasTechFund, Great Oaks Venture Capital และ Pejman Nozad ได้เป็นจำนวนถึง 4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย Michelle Lam ซึ่งเป็นซีอีโอของบริษัทบอกว่าจะนำเงินดังกล่าวมาพัฒนาระบบและอัลกอริทึมให้ ดียิ่งขึ้น