Articles Posted in the " TweetDeck " Category


  • TweetDeck เพิ่มแผงสำหรับส่งทวีตใหม่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

    TweetDeck เพิ่มแผงสำหรับส่งทวีตใหม่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

    ไม่เพียงแค่ Twitter เท่านั้นได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ในช่วงนี้ จริงๆ แล้ว Twitter client อีกตัวของ Twitter ก็คือ TweetDeck ก็ได้ประกาศไว้ในบล็อกของทาง TweetDeck ว่าจะมีการปรับปรุงประสบการณ์การส่งข้อความโดยการสร้างแผงทวีตใหม่ (Tweet panel) จากเดิมที่เป็น text box (แบบลอยอยู่เหนือแถว timeline) ซึ่งได้เริ่มปรับปรุงมาตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว โดยปรับปรุงเริ่มการจาก