Ubuntu Tablet เปิดตัวแล้ว ต่อยอดระบบปฏิบัติการ Ubuntu Phone, ใช้แอพชุดเดียวกัน

ตามที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ บริษัท Canonical เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Ubuntu Tablet เป็นที่เรียบร้อยครับ Ubuntu Tablet เป็นระบบปฏิบัติการพี่น้องกับ Ubuntu Phone ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ โดยใช้ UI ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก และแอพบนสองระบบปฏิบัติการนี้รันข้ามกันได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่ม (คล้ายกับ Android Phone/Tablet)

Read more