Tagged: Ultra Pixel

M7 ใช้ Ultra Pixel พร้อมกล้อง 13 ล้านพิกเซล 0

M7 ใช้ Ultra Pixel พร้อมกล้อง 13 ล้านพิกเซล

SmartPhone รุ่นใหญ่ ของ HTC คงหนีไม่พ้น HTC M7 ซึ่งเป็นรุ่นจัดเต็มประจำปี 2013 ที่มีจุดที่น่าสนใจ คือ เรื่องของกล้องถ่ายรูปขนาด 13 ล้านพิกเซล ที่ข้อมูลอ้างว่า กล้องของ M7 นั้นมี เทคโนโลยีที่ชื่อ Ultra Pixel  กล่าวคือ ภาพถ่ายของ M7 จะมีการเรียง Pixel แต่ละสี สีละ 4.3 ล้านพิกเซล ก่อนจะมาทบประมวลกันอีกชั้น จะต่างกับภาพถ่ายของกล้อง 13 ล้านแบบปกติ...

Skip to toolbar