อดีตนักกฎหมายของ Google กำลังจะเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของ USPTO

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะแต่งตั้ง Michelle Lee อดีตนักกฎหมายด้านคดีความสิทธิบัตรของ Google

Read more

USPTO ประกาศยกเลิกสิทธิบัตร “Pinch to Zoom” ของแอปเปิลแล้ว

มีรายงานว่า USPTO ประกาศยกเลิก หนึ่งในกลุ่มสิทธิบัตรที่เป็นลูกรักของแอปเปิล ซึ่งนั่นก็คือสิทธิบัตร Pinch to Zoom หรือการขยับนิ้วเพื่อย่อหรือขยายรูปภาพ หน้าเว็บไซต์ และเอกสารต่างๆ ครับ

Read more

Apple อาจโดนถอดสิทธิบัตรเทคนิคการแสดงภาพแบบโปร่งใสบนหน้าจอ

นานๆ จะมีข่าวลักษณะนี้ เมื่อ USPTO หน่วยงานผู้ดูแลเรื่องสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกามีคำ ตัดสินในเบื้องต้นว่าจะยกเลิกสิทธิบัตรของ Apple ว่าด้วยเรื่องเทคนิคการแสดงภาพแบบโปร่งใสบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

Read more