Articles Posted in the " vdo call " Category


  • LINE สำหรับ Windows Phone อัพเดทใช้งาน VDO Call ได้แล้ว

    วันนี้ LINE ได้ปล่อยอัพเดทเวอร์ชั่น 3.9.0 สำหรับ Windows Phone ซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์ VDO Call แล้วเรียบร้อยซึ่งจะรองรับ Windows Phone 8.0 และ 8.1 เท่านั้น ส่วนอื่นก็จะมีรองรับภาษาอิตาลีและปรับปรุงการใช้งานอื่นๆทั่วไป ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทจากตัวเครื่องหรือจากลิงค์ด้านล่างได้เลย