Articles Posted in the " VIA " Category

  • VIA ประกาศสนับสนุน Firefox OS แจก APC ฟรีให้กับคนแก้บั๊ก

    VIA ประกาศสนับสนุน Firefox OS แจก APC ฟรีให้กับคนแก้บั๊ก

    โครงการคอมพิวเตอร์จิ๋วจากฝั่ง VIA ที่ชื่อว่า APC เปิดตัวรุ่น Rock ไปครบหนึ่งปี และประกาศรองรับ Firefox OS เมื่อปลายปีที่แล้ว ตอนนี้ประกาศโครงการสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาด้วยการแจกเครื่อง APC ให้กับนักพัฒนาที่สามารถปิดบั๊กในหมวด “Free APC”