Apple จดสิทธิบัตรอุปกรณ์ Virtual Reality แว่นตาอัจฉริยะใช้งานร่วมกับ iPhone แล้ว

ข่าวจากสำนักงานการจดสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ของสหรัฐ อเมริกา ได้แจ้งว่า ในวันนี้ มีการจดสิทธิบัตรใหม่ จำนวนกว่า 40 รายการ โดย 1 ในนั้นเป็นรายการของ Apple

Read more