Articles Posted in the " Voice Recognition " Category


  • นักพัฒนาอิสระสาธิตฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงบน UBUNTU

    นักพัฒนาอิสระสาธิตฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงบน UBUNTU

    หลังจาก Ubuntu ได้ถูกเพิ่มวิธีสั่งงานแบบ HUD ไปแล้ว วันนี้นักพัฒนาอิสระได้สาธิตวิธีการสั่งงานแบบใหม่คือการสั่งงานผ่านเสียง (voice recognition) ที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น เริ่มโปรแกรมเบราว์เซอร์, เล่นเพลงที่ต้องการ, จัดการไฟล์แบบพื้นฐาน, พิมพ์ข้อความตามคำบอก หรือกระทั่งสามารถเปิดเว็บเพจใดๆ เพียงแค่บอกชื่อเท่านั้นผู้ใช้สามารถเรียกฟังก์ชันผ่าน keyboard