Apple ปล่อย watchOS 3.2 ตัวเต็มสำหรับ Apple Watch มาพร้อมโหมดโรงภาพยนตร์ให้ใช้งานแล้ว

นอกจาก Apple จะปล่อย iOS 10.3 ตัวเต็มออกมาให้ใช้งานกันอย่างเป็นทางการแล้ว ยังได้ปล่อย watchOS 3.2 ตัวเต็มสำหรับ Apple Watch ออกมาพร้อมกันอีกด้วยซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการใช้ Siri กับแอพต่างๆและโหมดโรงภาพยนตร์ที่จะปิดหน้าจอให้มืดอยู่เสมอจนกว่าจะแตะที่หน้าจอ

Read more