เผยยาฮูประมาทเกินไปจน Weather Channel เข้ามายึดแอพรายงานสภาพอากาศใน iOS 8 ได้แทน

การเปลี่ยนแปลงหนึ่งใน iOS 8 ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่อาจยิ่งใหญ่มากกว่าที่คิดคือการเปลี่ยนข้อมูลในแอพ Weather จากเดิมใช้ข้อมูลยาฮู มาใช้ข้อมูลของ Weather Channel แทน

Read more