11 เหตุผลทำไมถึงต้องใช้ iPad

นอกจากหน้าเว็บไซต์ของ Apple ที่ได้ออกมาชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับข้อดีของการเลือก iPhone เป็นสมาร์ทโฟนในกระเป๋าของคุณถึง 12 ข้อแล้วนั้น ยังมีอีกหนึ่งส่วนเว็บไซต์ที่ถูกชี้แจงออกมาในลักษณะเดียวกัน แต่เป็นเหตุผลสำหรับ iPad และ iPad mini

Read more