เปลี่ยนปลั๊กที่บ้านให้เป็นสมาร์ทปลั๊ก ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนด้วย Wi-Fi Smart Plug จาก TP-Link

วันนี้ไม่กล่าวถึง Internet of Thing (IoT) ไม่ได้แล้ว เพราะว่าอุปกรณ์อิเลคเทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราหยิบจับในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ที่

Read more