Wikipedia เอาใจคนเขียน เปิดตัวแก้ไขแบบ WYSIWYG แล้ว

การแก้ Wikipedia ก่อนหน้านี้ต้องศึกษาภาษา markup ในรูปแบบของวิกิกันมาก่อน แต่นับตั้งแต่เมื่วานนี้ Wikipedia จะเปิดตัวแก้ไขที่ชื้่อว่า VisualEditor ให้กับผู้ใช้ทุกคนแล้ว

Read more