Tagged: windows ประหยัดไฟ

ใช้ Windows 7 ช่วยประหยัดไฟ 700บาทต่อปี 0

ใช้ Windows 7 ช่วยประหยัดไฟ 700บาทต่อปี

Windows 7 ระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดของไมโครซอฟท์ (Microsoft) นอกจากจะมีเสถียรภาพสูงแล้ว ผลวิจัยจาก Smart Energy Lab ของ Mindteck ในอินเดีย เปิดเผยว่า พีซีที่ใช้โอเอส Windows 7 จะช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 1,000 รูปี หรือคิดเป็นเงินไทย 700 บาทต่อเครื่องต่อปีเลยทีเดียว

Skip to toolbar