Articles Posted in the " windows ประหยัดไฟ " Category

  • ใช้ Windows 7 ช่วยประหยัดไฟ 700บาทต่อปี

    ใช้ Windows 7 ช่วยประหยัดไฟ 700บาทต่อปี

    Windows 7 ระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดของไมโครซอฟท์ (Microsoft) นอกจากจะมีเสถียรภาพสูงแล้ว ผลวิจัยจาก Smart Energy Lab ของ Mindteck ในอินเดีย เปิดเผยว่า พีซีที่ใช้โอเอส Windows 7 จะช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 1,000 รูปี หรือคิดเป็นเงินไทย 700 บาทต่อเครื่องต่อปีเลยทีเดียว