Articles Posted in the " Xcode " Category

  • ลือ iPhone 6 อาจมาพร้อมบารอมิเตอร์

    ข่าวหลุดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone 6 ยังคงมีออกมาเรื่อยๆ นะครับ ล่าสุดมีนักพัฒนาไปพบโค้ดใน iOS 8 และ Xcode 6 ที่เกี่ยวกับการวัดระดับความสูง (altitude capturing capability) รวมไปถึงการวัดแรงกดอากาศ (ambient pressure) จึงคาดว่าน่าจะมีไว้รองรับเซ็นเซอร์ใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาใน iPhone 6