Tagged: xperia z2

4 สมาร์ทโฟนล่าสุดประชันถ่ายภาพยามค่ำคืน ใครเจ๋งสุดไปชม 0

4 สมาร์ทโฟนล่าสุดประชันถ่ายภาพยามค่ำคืน ใครเจ๋งสุดไปชม

อุปกรณ์ที่ง่ายต่อการถ่ายรูปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในปัจจุบันเห็นทีต้องยกให้สมาร์ทโฟน เพราะนอกจากจะพกพาง่ายยังผสมผสานเทคโนโลยีของตัวกล้องที่ได้รับการพัฒนาจากผู้ผลิต จนทำให้ความสามารถในกล้องสมาร์ทโฟนหลายรุ่นแทบจะใกล้เคียงกับกล้องดิจิตอลเข้าไปทุกขณะ

Skip to toolbar