Baidu เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาไทยครั้งแรก ฝึกงานจริงที่สำนักงานใหญ่ ปักกิ่ง

“ไป่ตู้” ผู้นำเสิร์ชเอนจินระดับโลก ได้ให้การสนับสนุนโครงการ Young Webmaster Camp (YWC) ครั้งที่ 12 ที่ผ่านมา พร้อมได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 คน

Read more