เด็กรุ่นใหม่ Facebook เริ่มไม่เจ๋งแล้ว

Facebook  เริ่มวิตกอีกแล้วเนื่องจากว่า ได้มีปัญหาที่น่ากังวลว่า การหารายได้ผ่านมือถือที่เด็กรุ่นใหม่ที่จะไม่เห็น Facebook เจ๋งอีกต่อไป และเริ่มที่จะใช้บริการต่าง ๆ ของ Facebook น้อยลง… และได้หันไปใช้บริการอื่นๆ แทนเล่น Instagram หรือ Snapchat ที่กำลังนิยมในสหรัฐ  โดย Facebook ได้รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทนในบริษัทของตัวงเองนี้

Read more