Typo2 คียบอร์ดสไตล์ BlackBerry รุ่นใหม่สำหรับ iPhone 6 ปุ่มใหญ่กว่าเดิมวางจำหน่ายแล้ว

ดูเหมือนทางผู้ผลิตแป้นพิมพ์ Typo สำหรับ iPhone ที่คล้ายกับแป้นพิมพ์ QWERTY บนสมาร์ทโฟนของ BlackBerry ยังคงท้าทายกฎหมายได้วางจำหน่ายแป้นพิมพ์ QWERTY สำหรับ iPhone 6,iPhone 5s และ iPhone 5 รุ่นใหม่ในชื่อ Typo2 Keyboard แล้วแม้จะเคยถูกทาง BlackBerry ฟ้องร้องมาแล้วในรุ่นก่อนหน้าจนทำให้ต้องระงับการจำหน่ายไป การใช้งานนั้นให้ใส่เคสทั้ง 2 ชิ้นที่ด้านบนและล่างกับตัวเครื่อง iPhone จากนั้นการเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth เสร็จเรียบร้อยก็จะทำให้หน้าจอมีพื้นใช้งานเพิ่มมากขึ้นพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและมีไฟใช้งานในที่มืดได้อีกด้วย ซึ่งในรุ่นนี้จะมีปุ่ม Home เพิ่มมาให้งานด้วย แต่จะไม่สามารถใช้งาน Touch ID ได้

Typo2-iphone6

Typo2 Keyboard สำหรับ iPhone 6 วางจำหน่ายในราคา 99$ ราว บาท 3,200 ส่วนรุ่นสำหรับ iPhone 5s หรือ iPhone 5 จะมีราคา 79$ ราว 2,500 บาท

typo2-003

typo2-002

typo2-004

typo2-005

Screen Shot 2558-01-18 at 11.54.52 AM

Screen Shot 2558-01-18 at 11.55.17 AM

Screen Shot 2558-01-18 at 11.55.29 AM

Screen Shot 2558-01-18 at 11.55.38 AM

Screen Shot 2558-01-18 at 11.55.47 AM


ที่มา – typokeyboards

Leave a Reply