Wall Street Journal The New York Times ถูกแฮ็ก

WSJWall Street Journal พร้อมทั้ง The New York Times ในสหรัฐฯ ถูกแฮ็กโดยเน้นไปที่ข้อมูลของนักข่าวในจีน โดย The New York Times ได้รายงานว่า ได้มีการพบหลักฐานการขโมยรหัสผ่านของพนักงาน 53 คนรวมถึงนักข่าวประจำกรุ่งปักกิ่งและประจำที่สำนังานสาขาอินเดียซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของทั้งภูมิภาค เอเซีย ส่วนทางฝั่ง Wall Street Journal ได้รายงานในทำนองเดียวกัน คือ มีความพยายามเข้าไปเสนอข่าวเกี่ยวกับจีน และทางหนังสือ พิมพ์ได้มการยืนยันว่าลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบในการ แฮ็กครั้งนี้

ผู้เชี่ยวชาญทางฝั่ง The New York Times ตั้งข้อสังเกตว่า Haker น่าจะมีการเชื่อมโยงกับรัฐบาลจน เพราะการ แฮ็คทั้งหมดไปในทางเดียวกันก็คือ การค้นหาข้อมูลกับข่าวต่าง ๆ ทางด้านลบของ รัฐบาลจีน

แต่กระทรวงต่างประเทศจีนออกมาตอบโต้ว่าการกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะไม่ได้มีหลักฐานและการกล่าวหาครั้งนี้ ไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง

กระทรวงต่างประเทศจีนออกมาตอบโต้ว่าการกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนมีส่วนเกี่ยว ข้องเช่นนี้ไร้หลักฐาน และการกล่าวหาแบบนี้ก็นับว่าไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง

ที่มา – SecurityWeek: The New York Times, SecurityWeek: Wall Street Journal