Wii U สามารถใช้งาน Google Maps และ Google Street View ได้แล้ว

google-iconนินเทนโดประกาศว่า ได้ปล่อยแอพพลิเคชั่น Google Maps ลงแพลตฟอร์ม Wii U ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการใช้งาน ฝั่งโทรทัศน์จะเป็นแผนที่ของ Google Maps ขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้เหมือนแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มอื่น รวมถึงตัว Browser ด้วยแต่ที่สำคัญก็คือตัวจอย Wii U GamePad จะเป็นหน้าต่างที่รัน Google Street View ตลอดเวลา ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานทั้งสองระบบได้พร้อมๆ กันอีกด้วยผู้ที่สนใจและมีเครื่อง Wii U อยู่แล้ว สามารถดาวน์โหลดผ่าน eStore ได้แล้วครับ

 

 

ที่มา – TechCrunch

Leave a Reply