YouTube ขยายสิทธิการใช้งานด้านวิดีโอสำหรับแอพจากนักพัฒนาภายนอก

YouTube

YouTube เพิ่มสิทธิการใช้ data API ให้แก่นักพัฒนาภายนอกเพิ่มเป็น 10 เท่า ช่วยเพิ่มโอกาสให้อัพโหลดวิดีโอได้มากขึ้นเป็น 100 เท่าจากเดิม

ตามปกติแล้ว YouTube จำกัดสิทธิการใช้ data API สำหรับนักพัฒนาภายนอก ซึ่งหมายถึงการจำกัดจำนวนครั้งในการอัพโหลดวิดีโอ รวมทั้งจำนวนครั้งเขียนและอ่านข้อมูลของวิดีโอ โดยแต่เดิมนั้น YouTube ให้สิทธิในการใช้งานส่วนนี้นับเป็นหน่วยได้ไม่เกิน 5,000,000 หน่วยต่อวัน แต่ล่าสุด YouTube ได้ปรับเพิ่มตัวเลขดังกล่าวเป็น 50,000,000 หน่วยต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 10 เท่านั่นเอง

เท่านั้นยังไม่พอ เฉพาะการอัพโหลดวิดีโอ ซึ่งเดิมที YouTube จะนับการอัพโหลดวิดีโอ 1 ครั้งว่าเป็นการใช้ data API จำนวน 16,000 หน่วย แต่ล่าสุดก็ได้ปรับการคำนวณตรงส่วนนี้ใหม่ โดยจะนับการอัพโหลดวิดีโอ 1 ครั้งว่าเป็นการใช้ data API เพียง 1,600 หน่วยเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าหากนักพัฒนาต้องการใช้หน่วยของ data API เท่าเดิมก็จะสามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอสู่ YouTube ได้เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า

หากนำทั้ง 2 ประเด็นมาคิดรวมกันแล้ว เท่ากับว่านักพัฒนาจะมีสิทธิในการอัพโหลดวิดีโอได้เพิ่มมากขึ้นสูงสุดนับ 100 เท่าเลยทีเดียว นั่นจะทำให้แอพที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถนำเสนอคลิปวิดีโอต่างๆ และเปิดให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเข้าถึงข้อมูลของคลิปวิดีโอบน YouTube ได้บ่อยครั้งมากขึ้นนั่นเอง

ที่มา -Blognone  TechCrunch

Leave a Reply