AIS ชวนเมืองไทยประกันชีวิต จัดประกันภัยปีใหม่ “อุ่นใจพลัส”

เอไอเอส (AIS) ชวนเมืองไทยประกันชีวิต จัดประกันภัยปีใหม่ “อุ่นใจพลัส” ให้สูงสุด 1 แสน พ่วงประกัน COVID-19 ให้ลูกค้า ผ่าน myAIS ได้แล้ววันนี้…

highlights

  • เอไอเอส ผนึกเมืองไทยประกันชีวิต มอบความห่วงใยพร้อมความสุขส่งท้ายปีให้ลูกค้าเอไอเอส ได้อุ่นใจมากยิ่งขึ้น กับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือน, เติมเงิน และลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ รับประกันภัยโดย เมืองไทยประกันชีวิต คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง ด้วยทุนประกันสูงสุด 100,000 บาท ครอบคลุมกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งความคุ้มครองการติดเชื้อ COVID-19 ลูกค้าเอไอเอสที่สนใจ ใช้เพียง 10 AIS Points แลกรับสิทธิ์ฟรีได้ง่ายๆ บนแอปพลิเคชัน myAIS ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม 2564 โดยหลังจากแลกรับสิทธิ์และลงทะเบียนแล้ว กรมธรรม์จะเริ่มต้นคุ้มครองหลังเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไป

AIS ชวนเมืองไทยประกันชีวิต จัดประกันภัยปีใหม่ “อุ่นใจพลัส

บุษยา สถิรพิพัฒน์กุล ผู้บริหารหน่วยธุรกิจดูแลลูกค้าและสิทธิประโยชน์ เอไอเอส กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่คนไทยจะได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยว พบปะสังสรรค์ หรือกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่

ซึ่งแน่นอนว่าก็อาจจะมีความเสี่ยงทั้งจากการเดินทาง รวมถึงการระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มกลับมาทำให้ประชาชนกังวลอีกครั้ง เอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่นอกจากจะตั้งใจดูแลเครือข่ายและงานบริการให้ลูกค้าสื่อสาร

ได้อย่างไม่ติดขัดในทุกช่วงเวลาแล้ว การได้เข้าร่วมโครงการประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส ก็ช่วยทำให้เราได้ส่งความห่วงใยให้ลูกค้าได้อุ่นใจ และมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่อีกทางหนึ่ง

ซึ่งในครั้งนี้ เราได้อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงการรับสิทธิ์ได้ง่าย ๆ เพียงใช้ 10 เอไอเอส พอยท์ แลกรับสิทธิ์ได้ผ่านทาง มาย เอไอเอส แอปฯ

AIS

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นการร่วมส่งมอบความสุข และความอุ่นใจไปยังประชาชนทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว และสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่าน “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” (ไมโครอินชัวรันส์)

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อมอบความอุ่นใจให้มากยิ่งกว่าเดิมเข้าไปด้วยนั้น

สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองประกอบด้วย ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 100,000 บาท

AIS

หรือเสียชีวิต การสูญเสียมือ, เท้า, การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก

นับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 5,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม

วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 5,000 บาท การคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน หลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ) วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 3,000 บาท โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.