AIS ผนึก ธรรมศาสตร์ จัดแคมป์บ่มเพาะนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล

AIS

เอไอเอส เดินหน้าองค์กรแห่งนวัตกรรม ผนึก ธรรมศาสตร์ (TU) จัดกิจกรรม AIS Young Digital Talent Camp บ่มเพาะนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล…

AIS ผนึก ธรรมศาสตร์ จัดแคมป์บ่มเพาะนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล

เอไอเอส ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Young Digital Talent Camp เฟ้นหานักศึกษาที่มีความชื่นชอบ หลงใหลในเทคโนโลยี ฉายแวว นวัตกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะ (Incubator) สร้างทักษะ สร้างอาชีพ และสร้างนวัตกรรมให้กับสังคมไทย

AIS

เอไอเอส ให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การพัฒนาทักษะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญ ซึ่งนอกจากการพัฒนาทักษะของพนักงานภายในองค์กรแล้ว

ยังได้ทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เพื่อพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยอย่างต่อเนื่อง

AISสำหรับกิจกรรม AYDT (AIS Young Digital Talent Camp) ที่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน โดยมีทีมงานเอไอเอส ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็น Mentor คอยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงเทคนิคด้านต่าง ๆ

ทั้ง Technology, Design และ Business เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาสำหรับการทำงานในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Digital Disruption เป็นการช่วยพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อเป็นกำลังสำคัญในพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมั่นคงต่อไป

AIS

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.