Blendata ร่วมกับ GIS เปิดตัวแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ “GeoDataX”

GeoDataX

เบลนเดต้า (Blendata) ร่วมกับ อีเอสอาร์ไอ ไทยแลนด์ (Esri Thailand) ปิดตัวแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ “GeoDataX” ที่รวมเทคโนโลยี GIS และ Big Data ที่ดีที่สุดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

highlight

  • เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ร่วมมือกับ Esri Thailand ผู้นำด้านระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) หรือ “GIS” รวมพลังทางเทคโนโลยีเปิดตัว จีโอ ดาต้า เอ็กซ์ (GeoDataX) แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ รวมเทคโนโลยี GIS และ Big Data ที่ดีที่สุดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แก้ปัญหาการขาดเครื่องมือ Big Data ที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ลดความซับซ้อนด้านการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม GIS กับ Big Data อุปสรรคสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ลงได้ จีโอ ดาต้า เอ็กซ์ สร้างขึ้นเพื่อปฏิวัติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม ๆ ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลแม่นยำได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ภาคธุรกิจ และองค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้คน สถานที่ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหนือกว่า

Blendata ร่วมกับ Esri Thailand เปิดตัวแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ “GeoDataX

GeoDataX

ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด กล่าวว่า จากเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบันที่องค์กรส่วนใหญ่ได้มีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data มาปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ช่วยในการวางแผนการตัดสินใจ

และสร้างความคล่องตัวในการปรับตัวเข้ากับเทรนด์ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้งานนั้นมาจากหลายแหล่งที่มา เช่น ERP, CRM, Application, Social Listening หรือ ThirdParty Data เป็นต้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในธุรกิจ แต่ก็ยังมีแหล่งที่มาของข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลเชิงพื้นที่หรือข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ที่หลายองค์กรยังไม่ได้มีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากมีข้อจำกัดต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการขาดเครื่องมือ Big Data ที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงความซับซ้อนในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม GIS กับ Big Data ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ได้

“ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ยังคงมีความสำคัญ และเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยอัลกอริทึม AI/ML เพื่อทำนายแนวโน้ม และช่วยในการตัดสินใจ การรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูล IoT เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบ LocationBased Services และ Personalized Experiences มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อทำให้การนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเติมเต็มศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจ Blendata และ Esri Thailand จึงได้สร้างแพลตฟอร์ม จีโอ ดาต้า เอ็กซ์ (GeoDataX) ขึ้นเพื่อแก้ไข

ข้อจำกัดของเทคโนโลยี และช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่าย และมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเอาความชำนาญด้าน GIS ของ Esri Thailand และความเชี่ยวชาญด้าน Big Data ของ Blendata มาประสานรวมกัน เพื่อให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ และนำข้อมูลไปสู่การตัดสินใจที่มีความแม่นยำ และเหมาะสมยิ่งขึ้น” ณัฐนภัส กล่าว

GeoDataX
ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด (ขวา) ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย)

ด้าน ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จีโอ ดาต้า เอ็กซ์ เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ (Spatial Big data Platform) ที่นำเอาเทคโนโลยี ArcGIS GeoAnalytics Engine ของ Esri รวมเข้ากับเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูล

ขนาดใหญ่ของ Blendata ทำให้การนำเข้า การจัดการ การวิเคราะห์ รวมไปถึงการแสดงผลข้อมูลทั้งที่เป็นแบบ Location และ NonLocation สามารถทำงานร่วมกันได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีเหตุผล และมั่นใจได้ ทำให้องค์กรมองเห็นภาพรวมของธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น

เช่น การวางแผนการจัดการบริการเดลิเวอรี่ ที่ทำให้รู้ว่าจำนวนผู้ใช้ และผู้ให้บริการมีจำนวนมากน้อย ในแต่ละพื้นที่ และช่วงเวลานั้น ๆ อย่างไร มีจำนวนที่สัมพันธ์กันหรือไม่ หรือการคาดการณ์บริเวณที่จะเกิดปัญหาการใช้โทรศัพท์ โดยการนำเอาข้อมูลตำแหน่งผู้ใช้งาน สถิติการใช้งานไม่ว่าจะเป็นค่าความแรงของสัญญาณ

จำนวนผู้เชื่อมต่อสัญญาณ และอื่น ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อยกระดับการบริการในอนาคต นอกจากนี้ การนำข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับผู้คน สถานที่ และสิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์ร่วมกัน ยังช่วยให้องค์กรมีวิธีการประเมินภาพรวมที่ครอบคลุม และหลากหลาย ซึ่งสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

ด้วยความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในธุรกิจ และความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่และประสิทธิภาพการตัดสินใจ การใช้ จีโอ ดาต้า เอ็กซ์ เป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร และธุรกิจ

GeoDataX

ทั้งนี้ “จีโอ ดาต้า เอ็กซ์ ” มีจุดเด่นที่สำคัญแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ประกอบไปด้วย

Seamless (ความราบรื่น) : จุดเด่นแรกคือความราบรื่นในการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี GIS และ Big Data โดยไม่มีรอยต่อ การรวมเทคโนโลยีทั้งสองนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ในแพลตฟอร์มเดียว ทั้งยังช่วยลดเวลา และความซับซ้อนในกระบวนการทำงาน ผสานข้อมูลจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันได้อย่างยืดหยุ่นและเชื่อมโยงระบบ ArcGIS กับข้อมูล และฐานข้อมูลขององค์กรได้ง่ายดาย

Real Time Analytic & Prediction (การวิเคราะห์และคาดการณ์แบบเรียลไทม์) : จุดเด่นที่สองคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์แนวโน้มได้ในเวลาเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์ และทำนายผลได้โดยใช้เครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานได้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์  และเหตุการณ์ในเวลาจริงได้

Visualization (การสร้างภาพแสดงผลการวิเคราะห์) : จุดเด่นสุดท้ายคือความสามารถในการสร้างภาพชุดข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่เชิงโต้ตอบ (Interactive) เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

GeoDataX

นอกจากการให้บริการแพลตฟอร์มในรูปแบบ Subscription License รายปีแล้ว จีโอ ดาต้า เอ็กซ์ ยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคเฉพาะด้าน (Professional Services) เช่น บริการติดตั้ง โดยวิศวกรข้อมูลที่มีประสบการณ์ บริการการพัฒนา Use Case

โดยวิศวกรข้อมูล และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ บริการฝึกอบรม และบริการทีมงานสนับสนุนที่ให้บริการในพื้นที่ 5x8 อีกด้วย อย่างไรก็ดี แพลตฟอร์ม จีโอ ดาต้า เอ็กซ์ ไม่เพียงเป็นการรวมพลังทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดตัวการใช้ข้อมูลในมิติใหม่ที่เตรียมพร้อมที่จะนำพาธุรกิจ และองค์กรสู่อนาคต

ผสานความเข้าใจใน GIS และ Location Intelligence กับเทคโนโลยี Big Data เพื่อสร้างสรรค์โอกาสใหม่ ๆ หากต้องการเข้าสู่ยุคของการนำข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่มาใช้ในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาธุรกิจ แน่นอนว่า จีโอ ดาต้า เอ็กซ์ คือคำตอบที่ไม่ควรพลาด

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.