บราเดอร์ ผุดโปรเจค “Brother ONE” เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พุ่งเป้าสู่ No.1

บราเดอร์ พัฒนาโปรเจค “Brother ONE” เสริมศักยภาพทีมสู่ความเป็นหนึ่ง ปรับมุมมองความคิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พุ่งเป้าสู่ความสำเร็จร่วมกัน…

highlight

  • บราเดอร์ เดินหน้าพัฒนาภาพรวมระบบการทำงานพร้อมปรับมุมมองของทีม ผนึกพลังรวมเป็นหนึ่งเพื่อเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านโปรเจค “Brother ONE” มั่นใจหากทุกส่วนผสานความร่วมมือ เน้นการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการทำงานในรูปแบบใหม่ที่สร้างประสิทธิผลสูงสุด วงจรธุรกิจโดยรวมย่อมเดินหน้าได้อย่างมั่นคง

บราเดอร์ ผุดโปรเจค “Brother ONE” เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พุ่งเป้าสู่ No.1

ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำแนวคิด บราเดอร์ ASEAN ONE BODY ที่พัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหลอมรวมสำนักงานสาขาของบราเดอร์ใน 6 ประเทศภูมิภาคอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และจากผลสำเร็จของแนวคิดดังกล่าว บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล ประเทศไทย จึงได้นำแนวคิดนั้นมาต่อยอดและปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้โปรเจคที่ชื่อว่า บราเดอร์ วัน (Brother ONE) พัฒนาทีมสู่ความเป็นหนึ่ง

ด้วยการพัฒนา บราเดอร์ อไจล์ ทีม (Brother Agile Team) ที่รวมตัวแทนพนักงานบราเดอร์จากต่างแผนกเพื่อร่วมกันเฟ้นหา ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานสู่ความเป็นเลิศด้วยแนวทางใหม่ๆ ที่ดีกว่า นำร่องด้วย 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการมุ่งเน้นเสริมศักยภาพด้าน Operation improvement

โครงการ CRM Database Center การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการพัฒนาสวัสดิการพนักงานบราเดอร์ให้ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานอย่างแท้จริง อาทิ การเพิ่มสวัสดิการให้แก่ครอบครัวพนักงาน จัดตั้งงบพิเศษให้พนักงานดูแลเรื่องสุขภาพ

ซึ่งทั้ง 3 โครงการที่ทำนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณมากกว่าปกติแต่อย่างใด เพียงแต่แบ่งการจัดสรรใหม่ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้การบริหารจัดการ และการรับฟังจากพนักงาน เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น

เราเริ่มต้นจากการหาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรม MD Meet and Greet โดยในแต่ละครั้งบริษัทฯ จะเชิญพนักงานในทุกระดับมาร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากเราร่วมกันปรับเปลี่ยนจะส่งผลดีต่อทุกกลไกในวงจรธุรกิจ

ซึ่งจุดเริ่มต้นการดำเนินงานโปรเจค บราเดอร์ วัน ซึ่งเมื่อเราทราบปัญหา เราก็เดินหน้าจัดตั้ง บราเดอร์ อไจล์ ทีม เข้ามาเพื่อเฟ้นหาข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ได้กระบวนการการทำงานที่ดียิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บราเดอร์ อไจล์ ทีม ถือเป็นแนวทางการทำงานของบราเดอร์ยุคใหม่ พัฒนาขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นเพื่อช่วยให้ทำงานได้เร็ว มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น

กล้าที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้น พร้อมปรับปรุงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ทดลองให้แน่ใจก่อนที่จะขยายผลต่อไปในจุดที่ใหญ่ขึ้น

Brother
ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้ง KPI ใหม่ เพื่อสร้างการเติบโต

การทำงานของ บราเดอร์ อไจล์ ทีม ทำให้บราเดอร์เริ่มปรับระบบการกำหนด KPI ใหม่ โดยให้ 60% พุ่งเป้าไปที่ยอดขายของบริษัทฯ โดยในปีงบประมาณ 2020 เราเริ่มปรับเกณฑ์การกำหนด KPI ให้ทุกแผนกมีเป้าหมายเดียวกันคือ ยอดขายที่เติบโต โดยแต่ละส่วนต้องกำหนด KPI ของตนเพื่อมุ่งสู่ KPI รวมของบริษัทฯ

ซึ่งถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ หากเราทำได้นั่นหมายถึงเรามีความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่ดีในระยะยาว การที่จะเกิดขึ้นได้จริงนั้น พนักงานทุกคนของบราเดอร์ต้องร่วมมือกัน ปรับมุมมองความคิดในการทำงาน วางแผนร่วมกัน ปิดช่องโหว่ที่จะก่อให้เกิดปัญหา เพราะเราเชื่อว่าถ้าบริษัทฯอยู่ได้ พนักงานทุกคนก็อยู่ได้เช่นกัน

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการปรับในจุดเล็ก ๆ ปัจจุบัน บราเดอร์ เริ่มขยายผลจากเป้าหมายการพัฒนาภายในองค์กรสู่กลุ่ม Stakeholders อื่น ๆ ของบราเดอร์ด้วยเช่นกัน ที่ชัดเจนคือกลุ่มตัวแทนจำหน่ายที่เปรียบเสมือนแขนขาของบราเดอร์ เราได้เริ่มนำสิ่งที่ Agile ทีมค้นพบ

พร้อมจัดกิจกรรม As a ONE Team เพื่อเข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้แก่กลุ่มตัวแทนจำหน่ายผ่านการจัด Virtual Training การอบรมขึ้นพื้นฐานปรับจาก traditional trade สู่โลกออนไลน์ โดยมีตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมกว่า 100 รายจากทั่วประเทศ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจากกระแสตอบรับดังกล่าว

ทำให้บราเดอร์เตรียมจัดอบรมในครอร์สต่อๆ ไปที่มีเนื้อหาเฉพาะในแต่ละส่วนที่จะช่วยพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลลัพธ์การทำงานของ บราเดอร์ อไจล์ ทีม ที่ช่วยต่อยอดและพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มตัวแทนจำหน่าย

นอกจากนี้ บราเดอร์ยังได้ปรับรูปแบบการคืนกลับสิ่งดีๆ สู่สังคม ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรม CSR ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การริเริ่มและลงมือทำด้วยใจจริง ซึ่งในปีนี้รูปแบบการทำกิจกรรมด้าน CSR ของบราเดอร์จะปรับเปลี่ยนให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการต่าง ๆ

ที่ตนเห็นว่าเหมาะสมจะให้ความช่วยเหลือ โดยได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ CSR ขึ้นมาโดยเฉพาะ หากผ่านการพิจารณาก็สามารถทำได้ เช่น การบริจาคเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนที่ได้รับการแจ้งมาจากเพื่อนพนักงาน และร่วมนำไปมอบให้เองด้วยใจจริง

“ผมเชื่อว่าโปรเจค บราเดอร์ วัน จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญขององค์กร โดยเฉพาะท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจดังเช่นปัจจุบัน ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรที่แข็งแกร่งแบบองค์รวมเท่านั้นที่จะเดินหน้าต่อได้ การเตรียมความพร้อมขององค์กรที่แข็งแกร่งจากภายในเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ภายนอกจึงเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด

ในอนาคต บริษัทฯ ตั้งใจที่จะขยายผลของโปรเจค บราเดอร์ วัน ไปสู่กลุ่ม Stakeholders อื่น ๆ ให้ครอบคลุม เพราะนั่นหมายถึงการเกิดวงจรการอยู่ร่วมกัน และประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว” ธีรวุธ กล่าวสรุป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.