brother เผยกลยุทธ์มัดใจลูกค้า “Customer Success : เคียงข้างทุก ๆ ความสำเร็จ”

brother

บราเดอร์ (brother) เผยกลยุทธ์บริการมัดใจลูกค้า ด้วยหลัก CS “Customer Success : เคียงข้างทุกๆความสำเร็จ” ให้การบริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจไม่รู้ลืม…

brother เผยกลยุทธ์มัดใจลูกค้า “Customer Success : เคียงข้างทุก ๆ ความสำเร็จ”

บราเดอร์ เผยกลยุทธ์ การให้บริการที่ครองใจลูกค้า โดยยึดหลัก CS ได้แก่ 4C และ S5 ให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า การันตีด้วยช่องทางเข้าถึงบริการมากถึง 8 ช่องทาง ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ พร้อมยินดีให้บริการ 24 ชั่วโมง

ส่งผลทำให้เกิดกลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งการตอกย้ำการบริการที่เป็นเลิศ จนทำให้ทีม Contact Center สามารถคว้ารางวัลจาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) ในหลากหลายหมวดอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงรางวัลในระดับเอเชีย จากเวที CCAPAC ( Contact Center Asia Pacific )

brother
รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดหลักการให้บริการ ด้วย 4C กับ S5  โดย 4C ได้แก่ C1-CustomerC2 ChannelC3Convenience และ C4-Community

โดย 4C เริ่มจาก C1-Customer หรือ ลูกค้า ว่านิยามคำว่า “ลูกค้า” สำหรับ บราเดอร์ คือ ลูกค้าทั่วไป และลูกค้าองค์กร C2Channel การเข้าถึงบริการของบราเดอร์ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ประกอบด้วย 1.Service Center ใน 4 ศูนย์บริการที่บริหาร โดย บราเดอร์ กรุงเทพ เชียงใหม่ขอนแก่น และ หาดใหญ่

2.Authorized Service Center (ASC) ศูนย์บริการแต่งตั้งซึ่งมีอยู่ครบ 77 จังหวัด 3. ช่องทางที่ให้บริการโดยทีม Contact Center อันประกอบด้วย 5 ช่องทาง คือ Call (รับสายโทรศัพท์จากลูกค้า), Email (Response time คือ 1 Hr.จนถึง 21.00 ทุกวัน),

Facebook (Response time และ การให้บริการเช่นเดียวกับ Email), Live Chat และ Chat Bot (น้องแคร์) และสุดท้าย คือ การบริการ On-site Service

ขณะที่ C3-Convenience ความสะดวกสบายในการเข้าถึงการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ท่านสามารถเช็ครุ่นสินค้า คุณสมบัติ โปรโมชั่น ซื้อที่ไหน และเมื่อซื้อแล้ว สามารถสอบถามพูดคุย การใช้งาน ไม่ว่าจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ หรือ ศึกษาจากวีดีโอคลิปต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย รวมถึงข้อมูลศูนย์บริการ และศูนย์บริการแต่งตั้งที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

ความสะดวกสบายแบบ 24/7

brother
รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

เราให้ความสำคัญเรื่องการอำนวยความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงการให้บริการตามช่องทางต่าง ๆ ข้างต้น รวมถึงการให้บริการแบบ 24/7 ในการใช้บริการน้องแคร์ Chat Bot ซึ่งให้บริการ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สามารถใช้งานบน Web Site และ Line OA ลูกค้าสะดวกนำเครื่องไปซ่อมก็มีจุดให้บริการอยู่ทั่วประเทศ

แม้จะเป็น Authorized Service Center (ASC) ก็ผ่านการอบรมได้มาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลการซ่อมอย่างรวดเร็วของ ASC ในเรื่องอาการเสีย วิธีการซ่อม ราคาอะไหล่ ปริมาณอะไหล่คงคลัง

โดยผ่านทาง Mr. Carer ซึ่งเป็น Bot ในการตอบคำถาม ASC โดยให้บริการ 24/7 เพื่อสนับสนุนการให้บริการซ่อมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

และ C4-Community ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บราเดอร์ให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นเสมอมา เพราะเราเชื่อว่า หากชุมชนมีความแข็งแรง ก็จะสามารถต่อยอดพัฒนาไปได้อีกหลายด้าน โดยที่ผ่านมาเรามีการจัดอบรมให้ความรู้ ไม่เพียงแต่พนักงานของเราเท่านั้น แต่ยังจัดการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ

ซึ่งแต่ละปีเรามีอบรมให้กับนักศึกษา ที่จะนำความรู้ไปใช้ หรือนำไปต่อยอดในสาขาอาชีพได้ นอกจากนี้ บราเดอร์ยังให้การอบรม soft skill ภายใต้คอนเซ็ปต์ Power of Thinking คือ การอบรมเกี่ยวกับ Mindset วิธีคิด เพื่อการเติบโตการยั่งยืน

“อีกสิ่งหนึ่งที่เราทำให้ลูกค้า และชุมชน เกี่ยวเนื่องกับสินค้า คือ การจัดทำกล่องรับวัสดุการพิมพ์ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต้องกำจัดอย่างถูกวิธี เราจึงนำกล่องไปตั้งไว้ที่จุดบริการทั่วประเทศ เพื่อจะรับวัสดุการพิมพ์ที่ใช้แล้วมาทำลาย อย่างถูกต้อง 100% โดยบริการเหล่านี้เรายินดีทำให้

โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ไม่เพียงเท่านี้ เรายังมีบริการเสริม Brother Care Pack” เป็นบริการขยายการรับประกันสินค้า หรือการเข้าตรวจบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งาน ให้ยาวนานออกไปได้อีก เป็นเหมือนการลด หรือชะลอการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าใหม่อีกด้วย” รัสสิญากร กล่าว

พัฒนาต่อยอดเพื่อความยั่งยืน

brother
รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่กล่าวมาข้างต้น คือ กลยุทธ์การให้บริการโดยคำนึงถึง 4C แต่ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งที่ทำให้การให้บริการของบราเดอร์ มีความแข็งแรงมากขึ้น คือการนำ S5 เข้ามาใช้ในการเชื่อมโยง พัฒนาต่อยอด อันได้แก่

  • Standard : มาตราฐานคุณภาพการให้บริการ แบบบราเดอร์ (BSQA) ไม่ว่าลูกค้าเข้าใช้บริการช่องทางไหนก็จะได้รับการบริการที่เป็นมาตราฐานเดียวกัน
  • Satisfaction : การสร้างความพึงพอใจ โดยทุกๆการให้บริการในทุกๆช่องทาง ทางบราเดอร์จะส่งแบบสำรวจความพึงพอใจ ที่เรียกว่า Net Promotor Score (NPS) เพื่อให้ลูกค้าประเมินการให้บริการในช่องทางนั้น ๆ รวมทั้งหากมีข้อเสนอแนะ เราจะนำข้อแนะนำนั้นๆ มาพิจารณา เพือปรับปรุงต่อยอดการให้บริการต่อไป
  • Superior Services : เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ได้รับคำตอบ ได้รับการบริการที่ประทับใจกลับไป เรามี การบริการแบบบราเดอร์ที่เรียกว่า Brother Service Excellence ในทุกๆช่องทาง ที่ให้บริการเราจะทำการอบรมหลักสูตรนี้ ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง ASC เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับการบริการตามความคาดหวังหรือมากกว่า รวมถึง เรายังมีกิจกรรม Customer Engagement ในบางช่วงเวลา สำหรับทุกๆกลุ่มลูกค้า เช่น กิจกรรม Proactive , Brother Care Day สำหรับลูกค้า หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล หรือ กลุ่มบริษัทเอกชน กิจกรรม ทำความสะอาดเครื่องฟรี สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่นำเครื่องเข้ามาที่ศูนย์บริการบราเดอร์ และ ศูนย์บริการแต่งตั้ง
  • System : การให้บริการลูกค้าเรื่อง Big Data และ การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากทางทีมงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ ดังนั้นทางหน่วยงาน Customer Service จึงได้ทำการวางระบบ ที่เชื่อมโยงข้อมูล ทั้งหลายเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ เพื่อการดูแลลูกค้าได้รวดเร็ว นำ AI มาใช้ในการดูแลลูกค้า ใน 2 ส่วนงานคือ น้องแคร์ (N’ Care) ที่เป็นผู้ช่วยตอบทุกข้อสงสัยในส่วนของ Customer และ Mr. Carer ที่เป็นผู้ช่วยการซ่อมในส่วนของ Business Partners (ASC)
  • Sustainability : เป็นแนวทางที่จะสร้างให้เกิดความยั่งยืน ในทุกกิจกรรม

ที่กล่าวมาทั้งหมด ได้สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญรอบด้าน ที่ทำให้บราเดอร์แตกต่างจากผู้ให้บริการสินค้าตลาดเดียวกัน โดยมีความเอาใจใส่ ไม่หยุดพัฒนาการให้บริการ จนครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญคือ จะต้องให้ลูกค้าได้รับบริการรวดเร็ว ฉับไว สร้างความพึงพอใจสูงสุด และความประทับใจไม่รู้ลืม

เพื่อให้เป็น CS (Customer Success) อย่างแท้จริงเหตุนี้เองจึงมีกลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บราเดอร์ยืนหนึ่งในฐานะแบรนด์ผู้นำนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ในระดับสากล

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.