Cisco เผยกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ (Next-Gen)

Cisco

ซิสโก้ (Cisco) เผยกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ (Next-Gen) มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด การพัฒนาธุรกิจแบบหมุนเวียน ยืดหยุ่น และมีส่วนร่วม…

highlight

  • ซิสโก้ ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ การมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ และการช่วยเหลือลูกค้าและชุมชน
  • กลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด การพัฒนาธุรกิจแบบหมุนเวียน และการลงทุนในอีโคซิสเต็มที่ยืดหยุ่น
  • ซิสโก้สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยโซลูชั่นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานและรองรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

Cisco เผยกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ (Next-Gen) เน้นมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการพัฒนาธุรกิจแบบหมุนเวียน ยืดหยุ่น และมีส่วนร่วม

ซิสโก้ ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยี และโซลูชั่นเครือข่าย เปิดตัวThe Plan for Possibleกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมรอบด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างอนาคตใหม่ โดยในปีนี้ถือเป็นปีที่อากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำกัดอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง โดยตอนนี้อัตราการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.1 องศาเซลเซียส โลกต้องการอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงอนาคตที่เราไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล การจัดการกับมลพิษที่สะสมมานานนับศตวรรษ

มอบโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนต่า งๆ ทั่วโลก และปรับเปลี่ยนกิจกรรมของเราให้สอดคล้องกับขอบเขตทางกายภาพของโลก  ความก้าวหน้าที่เราทำในช่วงทศวรรษนี้จะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป ด้วยรับทราบถึงปัญหาเร่งด่วนดังกล่าว ซิสโก้ จึงได้พัฒนาก้าวไปไกลกว่าแนวทาง “ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม”

โดยได้กำหนดกลยุทธ์แบบรอบด้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ The Plan for Possible ครอบคลุมถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท แนวทางการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ และการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า และชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

Cisco
แมรี เดอ ไวซอคกี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน ของ ซิสโก้

แมรี เดอ ไวซอคกี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน ของ ซิสโก้ กล่าวว่า โลกเชื่อมถึงกัน แต่เราอาจประสบปัญหาจากการขาดการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นจากเราด้วยกันเอง สุขภาพของเรา และสุขภาพของโลกเรา (health of the planet) โชคดีที่เทคโนโลยีช่วยให้เราได้คิดใหม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และโมเดลธุรกิจ

ในรูปแบบดิจิทัล และคาร์บอนต่ำ โดยยังสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของคนและสร้างโอกาสให้กับชุมชนได้ด้วย ด้วยเทคโนโลยีของซิสโก้ เรากำลังช่วยขับเคลื่อนโลกด้วยพลังงานสะอาดที่หาได้ง่ายผ่านสมาร์ทกริด และอาคารอัจฉริยะ

เราออกแบบการทิ้งขยะด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่จากของใช้แล้ว และเรากำลังใช้ IoT เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

ภารกิจสำคัญที่ 1 : การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

Cisco

เพื่อขับเคลื่อนโลกด้วยพลังงานทดแทน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อแหล่งพลังงานสะอาดที่หลากหลาย และไม่รวมศูนย์  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โลกจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณพลังงานที่ใช้โดยระบบเศรษฐกิจเชื่อมต่อ

ภายใต้ภารกิจที่สำคัญนี้ ซิสโก้ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เหลือศูนย์ (Net Zero) โดยครอบคลุมทุกส่วนของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ภายในปี 2583 ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานของทั้งซัพพลายเออร์และลูกค้าของเรา

ซิสโก้ แก้ไขปัญหานี้ด้วยการใช้นวัตกรรมชั้นนำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเชื่อมต่อพลังงานสะอาด และการปรับเปลี่ยนโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นดิจิทัล ทั้งยังร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และซัพพลายเออร์เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน ด้วยการเชื่อมต่อที่เป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ซิสโก้มีความพร้อมอย่างมากในการจัดหาโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ชิป Silicon One ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครือข่ายของ ซิสโก้ สำหรับการประมวลผล AI ช่วยลดการใช้พลังงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มแบนด์วิธ

และ Universal Power Over Ethernet (PoE) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอาคารอัจฉริยะ นอกจากนี้ ซิสโก้ ยังช่วยให้ซัพพลายเชนของบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย*

ภารกิจสำคัญที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจแบบหมุนเวียน

Cisco

ซิสโก้มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับใช้และปรับขนาดโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลงทุนอย่างจริงจังในการบ่มเพาะเทคโนโลยีเพื่อก้าวให้ทันกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าทางดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซิสโก้ กำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับใช้หลักการออกแบบแบบหมุนเวียนสำหรับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 100% ภายในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวโครงการต่างๆ มากมายที่ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนภายในห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทฯ ได้แก่

  • โครงการ Cisco Takeback and Reuse Program ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งคืนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่หมดอายุการใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • Green Pay ซึ่งเป็นโซลูชั่นการชำระเงินด้านไอทีแบบหมุนเวียน ช่วยลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับการซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เสนอการชำระเงินที่คาดการณ์ได้เป็นเวลา 5 ปี และส่วนลดพิเศษ 5% ภายใต้โครงการนี้ ซิสโก้จะกู้คืนผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • การปรับสภาพอุปกรณ์ให้ใกล้เคียงของใหม่ (Remanufacturing) ภายใต้โครงการ Cisco Refresh เพื่อชุบชีวิตให้กับอุปกรณ์สำหรับการใช้งานเพื่อธุรกิจ และโลกของเรา

ภารกิจสำคัญที่ 3 : การลงทุนในอีโคซิสเต็มที่ยืดหยุ่น

Cisco

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของอีโคซิสเต็มที่ยืดหยุ่น และการลงทุนในโซลูชั่นที่ช่วยด้านการฟื้นฟู ซิสโก้จึงกำหนดภารกิจสำคัญข้อที่ 3 สำหรับการช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสำหรับเศรษฐกิจฟื้นฟู และการใช้เทคโนโลยีเพื่อปกป้อง และฟื้นฟูอีโคซิสเต็ม

เมื่อปี 2564 ทาง Cisco Foundation ได้ลงทุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลามากกว่า 10 ปีในโซลูชั่นสภาพอากาศที่ช่วยลดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ และฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกทำลาย

ภารกิจสำคัญเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดของซิสโก้ได้รับการสนับสนุนภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง ซึ่งปลูกฝังการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

Cisco
วีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และเมียนมาร์ ของ ซิสโก้

วีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และเมียนมาร์ ของ ซิสโก้ กล่าวว่า ความยั่งยืนเป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ ของรัฐบาลไทย เพราะได้นำทางไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่ ValueBased Economy ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

โดยองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยต่างเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ขณะที่การลงทุนในเทคโนโลยีจะช่วยสร้างโอกาสในการเปลี่ยนผ่านทั้งด้านดิจิทัล และความยั่งยืน ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของธุรกิจในประเทศไทย

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของลูกค้าของเรา และช่วยให้ธุรกิจมีทางเลือกพร้อมอนาคตที่ยั่งยืน

Cisco

* Cisco ตั้งเป้าหมายว่า 80% ของซัพพลายเออร์ด้านคอมโพเนนท์ การผลิต และผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ของซิสโก้จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสัมบูรณ์ ภายในปี 2568 โดยตอนนี้ซิสโก้บรรลุความสำเร็จที่ 78% ในปี 2565

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.