Citi Bank พัฒนาโซลูชัน บิ๊กดาต้า พร้อมปรับบริการให้ลูกค้ารับประโยชน์สูงสุด

Citi Bank

ซิตี้แบงก์ (Citi Bank) ชูไอเดียบริการไร้รอยต่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 รุกพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน บิ๊กดาต้า พร้อมปรับบริการให้ลูกค้ารับสิทธิประโยชน์สูงสุดแม้ “ล็อกดาวน์”…

Citi Bank พัฒนาโซลูชัน บิ๊กดาต้า พร้อมปรับบริการให้ลูกค้ารับประโยชน์สูงสุด

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน และบิ๊กดาต้าเพื่อให้บริการลูกค้าบนช่องทางออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบครอบคลุมทุกบริการ เงินฝาก บัตรเครดิต การลงทุน สินเชื่อบุคคล โดยเฉพาะช่องทางโมบายล์ แอปพลิเคชัน อาทิ การพัฒนาฟีเจอร์ การให้บริการ ระบบเพิ่มความปลอดภัย 

โดยในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาพบว่าลูกค้าธนาคารฯ มียอดใช้จ่ายของการสมัครใช้บริการโอนเงินหรือการแบ่งชำระจากบัตรเครดิตผ่านช่องทางดังกล่าวเติบโตคิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีจำนวนลูกค้ารายใหม่สมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นกว่า 40%

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของซิตี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือทั้งการยืดระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ ลดภาระการชำระเงิน ตลอดจนการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการรวมถึงตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://citi.asia/thcovid หรือที่ซิตี้โมบายล์ แอปพลิเคชัน ตลอดจน www.citibank.co.th/

Citi Bank
วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ  ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ  ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ภายใต้ความท้าทายของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ธนาคารฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ลูกค้าได้รับจึงได้ดำเนินนโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน รวมถึงการให้บริการด้านต่าง ๆ 

เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินอย่างปกติ ผ่านการพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ผลิตภัณฑ์ บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงดำเนินการพัฒนาฟีเจอร์ และบริการต่าง ๆ บนซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจากบัตรเครดิตเข้าบัญชีออมทรัพย์สำหรับการชำระเงิน การเปลี่ยนยอดใช้จ่ายเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ตลอดจนการซื้อขายกองทุนรวมของลูกค้าที่มีเงินลงทุนกับธนาคาร ฯลฯ สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตยัง เพิ่มฟีเจอร์ให้สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นยอดเครดิตคืนเข้าบัญชี

สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตร เพื่อแลกคะแนนสะสม เพื่อเป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านบัตรเครดิต การขอเพิ่มวงเงินสินเชื่ออัตโนมัติ รวมทั้งการสมัครบัตรเครดิตใบที่ 2 หรือบัตรเสริมได้ผ่านซิตี้โมบายล์ แอปฯ ได้อีกด้วย นอกเหนือจากการพัฒนาบริการยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

Citi Bank

โดยได้เตรียมดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจสอบการทำธุรกรรมผ่านช่องทางซิตี้ โมบายล์ แอปฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกในการทำรายการต่าง ๆ มากขึ้น  รวมถึงซิตี้แบงก์ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งการยืดระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ การลดภาระการชำระเงินต่อเดือน ตลอดจนการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีพบว่าลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าเงินฝาก บัตรเครดิต การลงทุน และสินเชื่อบุคคล มีการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยมีการซื้อขายกองทุนรวมของลูกค้าที่มีเงินลงทุนกับธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์คิดเป็น 86% ของรายการทั้งหมด

มียอดใช้จ่ายของการสมัครใช้บริการโอนเงินหรือการแบ่งชำระจากบัตรเครดิตผ่านช่องทางดังกล่าวเติบโตคิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีจำนวนลูกค้ารายใหม่สมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นกว่า 40% ซึ่งบริการที่ลูกค้านิยมใช้บริการผ่านช่องทางซิตี้ โมบายล์ แอปฯ ก็คือการตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี

หรือการตรวจสอบรายการใช้จ่ายล่าสุด นอกจากนี้ยังพบว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเกือบ 60% หันมาใช้บริการช่องทางการชำระเงินผ่านทางโมบายล์ แอปพลิชันของธนาคารที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝาก โดยการสแกนผ่าน QR code หรือใส่หมายเลขบัญชีผ่าน PromptPay นอกจากสะดวก และไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้ายังได้รับวงเงินสินเชื่อคืนกลับมาทันทีหลังจากทำการชำระเงินสำเร็จ

Citi Bank

อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารฯ มีนโยบายให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานจากที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการมาทำงานที่สำนักงาน พร้อมนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้

เพื่อทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น ในส่วนของพนักงานประจำสาขา ธนาคารฯ มีการดำเนินการตรวจโควิด-19 ให้พนักงาน พร้อมแบ่งพนักงานออกเป็นทีมสำหรับการทำงาน เพื่อรองรับกรณีพนักงานได้รับผลกระทบ แต่ยังคงสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในขณะนี้พนักงานของธนาคารฯ ทั้งหมดกว่า 90% ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว และพนักงานทุกคนที่ให้บริการที่สาขาได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นอย่างน้อย และมีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าสาขา ในขณะเดียวกัน ธนาคารฯ ก็มีการจัดการดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นได้ทันท่วงที และมีการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.