depa จับมือเครือข่ายพันธมิตร เฟ้นหาสุดยอดทีมนักพัฒนาเกมไทยในงาน depa Game Accelerator Program Batch 3 : Demo Day & Business Matching

depa

ดีป้า (depa) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เฟ้นหาสุดยอดทีมนักพัฒนาเกมไทยในงาน depa Game Accelerator Program Batch 3 : Demo Day & Business Matching…

depa จับมือเครือข่ายพันธมิตร เฟ้นหาสุดยอดทีมนักพัฒนาเกมไทยในงาน depa Game Accelerator Program Batch 3: Demo Day & Business Matching

ดีป้า ผนึกกำลังพันธมิตรเฟ้นหาสุดยอดทีมนักพัฒนาเกมสัญชาติไทย ในงาน ดีป้า เกม เอ๊กเซลเลอเรเตอร์ แบช 3 : เดโม เดย์ & บิสสิเนส แมชชิ่ง (depa Game Accelerator Program Batch 3: Demo Day & Business Matching) ภายในมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล Hackathailand 2023 : Digital Infinity

โดยเปิดเวทีประชันไอเดีย/ผลงานของทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทั้งในระดับ Amateur และระดับ Professional ก่อนประกาศผลทีมผู้ชนะอย่างยิ่งใหญ่ คาดช่วยสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท 

depa
ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อํานวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า

ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อํานวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยปี 2564 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 42,065 ล้านบาท โดยมีอุตสาหกรรมเกม เป็นหัวหอกสำคัญ และมีมูลค่าอุตสาหกรรมสูงถึง 37,063 ล้านบาท หรือคิดเป็น 88%

ของมูลค่ารวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมเกมขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาจากปริมาณผู้เล่น ที่เพิ่มขึ้นในปีก่อนหน้า และการเกิดขึ้นของอาชีพใหม่ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงดำเนินโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพ

ในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (depa Thai Game industry to Global) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกมไทยได้พัฒนาทักษะ และแสดงศักยภาพ ก่อนป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมในอนาคต อีกทั้งเตรียมพร้อมรับมือการแข่งขันในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

และเปิดโอกาสเจรจาทางการค้า จับคู่ธุรกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย Game Online Academy, Game Accelerator Program และ Game On the Series สำหรับกิจกรรม ดีป้า เกม เอ๊กเซลเลอเรเตอร์ โปรแกรม ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ ดีป้า

ซึ่งได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แกมไทย (TGA) บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โดย ดีป้า เกม เอ๊กเซลเลอเรเตอร์ โปรแกรม ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 3 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 313 ทีม รวม 1,138 คน ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายในงาน ดีป้า เกม เอ๊กเซลเลอเรเตอร์ แบช 3 : เดโม เดย์ & บิสสิเนส แมชชิ่ง

depa

ภายในมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล Hackathailand 2023 : Digital Infinity จำนวน 10 ทีม สำหรับระดับ Amateur และ 11 ทีมสำหรับระดับ Professional ซึ่ง ทั้งหมดจะต้องแข่งขัน เพื่อหาผู้ชนะในแต่ละระดับ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 5 แสนบาท พร้อมโอกาสรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกม

เพื่อนำไปพัฒนาผลงาน และต่อยอดสู่เวทีระดับสากล อีกทั้งยังมีโอกาสพบปะ นักลงทุนเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการเจรจาธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตรยังได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มนิยายเกมแชทบุสสดีจัดกิจกรรมพิเศษ ดีป้า เกม เอ๊กเซลเลอเรเตอร์ โปรแกรม : Story kickstart with BuzzDe

(กิจกรรมออกแบบเกมนิยายแชท) เป็นการออกแบบเกมที่ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมในการกระทำ และการตัดสินใจต่าง ๆ ของตัวละครภายในเกมได้ มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น พื้นหลัง สีหน้า ค่าความสัมพันธ์กับตัวละคร เสียงประกอบ ซึ่งตัวเลือกอาจจะส่งผลต่อเรื่องราวในอนาคตโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 169 คน จาก 76 ทีม และได้รับการคัดเลือก

เข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 14 ทีม ที่ดีที่สุดมาทำการแข่งขัน ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตร ประเมินว่า กิจกรรม ดีป้า เกม เอ๊กเซลเลอเรเตอร์ แบช 3 จะช่วยสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท อีกทั้งเป็นส่วนช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่เวทีระดับโลกอย่างแท้จริง

รัฐ-เอกชน ร่วมกันสร้าง Ecosystem Game

depa
เนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย

เนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย กล่าวว่า ดีป้า เกม เอ๊กเซลเลอเรเตอร์ แบช 3 : เดโม เดย์ & บิสสิเนส แมชชิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนที่ร่วมกันสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกมไทย

ซึ่งสมาคมฯ มุ่งหวัง ที่จะเห็นนักพัฒนาเกมไทยได้รับการยอมรับ และเป็นที่นิยมของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ยังสามารถนำผลงานไปต่อยอดสู่การดำเนินธุรกิจผ่านนักลงทุนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 

depa
ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Sea (ประเทศไทย) บริษัทแม่ของ Garena

ด้าน ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Sea (ประเทศไทย) บริษัทแม่ของ Garena กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าให้สังคม และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะตลาดเกม ซึ่งจะเน้นไปที่การพัฒนาประสบการณ์ ต่อยอดเกม สู่กีฬา และอาชีพของยุคดิจิทัล

และในงาน ดีป้า เกม เอ๊กเซลเลอเรเตอร์ แบช 3 : เดโม เดย์ & บิสสิเนส แมชชิ่ง ครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะได้เห็นสุดยอดนักพัฒนาเกมไทยนำผลงานมาเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เล่นเกมในประเทศ ถือเป็นการสร้างอีโคซิสเต็มในระบบส่งผลให้การีนา (Garena) ในฐานะผู้ให้บริการเกมออนไลน์มีโอกาสเติบโตควบคู่ไปด้วย

depa
จิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินโฟเฟด

จิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินโฟเฟด กล่าวว่า งาน ดีป้า เกม เอ๊กเซลเลอเรเตอร์ แบช 3 : เดโม เดย์ & บิสสิเนส แมชชิ่ง ในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักพัฒนาเกมทุกทีมได้นำเสนอผลงาน และสามารถต่อยอดไปสู่เวทีระดับโลกในอนาคต เพราะมีการเปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจกับนักลงทุนให้กับบริษัทผู้พัฒนาเกมไทย

โดยงานนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมไทยโดยภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทัดเทียมระดับสากล

depa

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.