Epson เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้มอบพรินเตอร์ให้ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

Epson

เอปสัน (Epson) เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้มอบพรินเตอร์ให้แก่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) และคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU)…

Epson เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้มอบพรินเตอร์ให้ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

Epson

ววิสาข์ ธนวิภาคย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนมอบ อิงค์เจ็ท พรินเตอร์ เทคโนโลยี HeatFree ให้แก่วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โดยมี (ภาพซ้าย) ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล คณบดี วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.นนิดา สร้อยดอกสน รองคณบดี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้เกียรติรับมอบ

Epson
ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล คณบดี วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท พรินเตอร์ เทคโนโลยี Heat-Free จาก เอปสัน

เพื่อใช้ในกิจกรรมของทางคณะต่อไป ในโอกาสที่เอปสันได้ร่วมกับทั้งสองมหาวิทยาลัยจัดงานสัมมนาในหัวข้อDay One with Sustainability หรือ ก้าวแรกธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยเชิญผู้ประกอบการแบรนด์สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของคนไทย

เผยเคล็ดลับการปั้นธุรกิจให้สำเร็จจากความยั่งยืนให้กับเหล่านักศึกษาที่เตรียมตัวเป็นเจ้าของกิจการได้นำความยั่งยืนไปใช้สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ของตนเอง หรือต่อยอดธุรกิจของครอบครัวต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเข้าร่วมฟังสัมมนาเป็นจำนวนมาก 

Epson
ผศ.นนิดา สร้อยดอกสน รองคณบดี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับมอบ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท พรินเตอร์ เทคโนโลยี Heat-Free จาก เอปสัน
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.