Fortinet เข้าร่วม From Zero to Hero ชี้ เลือกเส้นทางสายอนาคตต้องมองระยะยาว

Fortinet

ฟอร์ติเน็ต (Fortinet) เข้าร่วม From Zero to Hero : A Day in a Life as a Country Manager พร้อมแนะเลือกเส้นทางสายอนาคตต้องมองระยะยาว…

Fortinet เข้าร่วม From Zero to Hero ชี้ เลือกเส้นทางสายอนาคตต้องมองระยะยาว

เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางการทำงานให้กับคนรุ่นใหม่ ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต ได้เข้าร่วมในกิจกรรม From Zero to Hero : A Day in a Life as a Country Manager ในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จ

เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเลือกเส้นทางการทำงานในอนาคต เป้าหมาย และสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ SPUIC Student Lounge วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในฐานะผู้จัดการประจำประเทศไทย ขององค์กรธุรกิจด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ชั้นนำของโลก ภัคธภา ได้ให้แนวคิดสำคัญในการพิจารณาเลือกเส้นทางการทำงานว่า ให้มองเป้าหมายในระยะยาวให้ชัดเจน เพราะสำหรับตัวเธอเองแล้ว การลองงานเพื่อเรียนรู้ และการฝึกฝนฝีมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้มาต่อยอดคือสิ่งสำคัญ

และด้วยมุมมองที่เชื่อมั่นว่า ไอที จะกลายเป็นธุรกิจสำหรับโลกอนาคต และไอทีคือสิ่งที่จะตอบโจทย์สำหรับการเติบโตในสายอาชีพในระยะยาว ภัคธภาจึงมุ่งมั่นในการเก็บความรู้ ต่อยอดประสบการณ์การทำงานในสายไอที พร้อมมองไปข้างหน้าถึงแนวโน้ม หรือเทรนด์ทางธุรกิจ

เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีทั้งคลาวด์ เวอร์ชวลไลเซชั่น จนถึงไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อวางแผนเติบโตในเส้นทางไอทีอย่างมั่นคง และชัดเจน

“อยากสนับสนุนให้มองออกไปถึงการเติบโตในระยะยาวในสายธุรกิจที่ต้องการเข้าไปสู่ หากพิจารณา และเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่ใช่ และต่อยอดได้ในระยะยาว สิ่งที่เราพยายามในวันนี้จะกลายมาเป็นรางวัลให้กับเราในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน”

Fortinet

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.