Fortinet เผย บริการ FortiCloud SaaS ใหม่ ช่วยพิ่มความปลอดภัยบน Cloud

ฟอร์ติเน็ต (Fortinet) เผย บริการ FortiCloud SaaS ใหม่ ที่ช่วยขจัดความซับซ้อนและเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับการใช้งานคลาวด์ (Cloud)…

Fortinet เผย บริการ FortiCloud SaaS ใหม่ ช่วยพิ่มความปลอดภัยบน Cloud

ฟอร์ติเน็ต ประกาศ เปิดให้บริการ แพลทฟอร์ม FortiCloud SaaS หรือ ฟอร์ติคลาวด์ประเภทที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงของคุณสมบัติความปลอดภัยเครือข่ายที่เลือกใช้ (Security-as-a-Service) ซึ่งกำลังได้ได้รับความนิยมอย่างสูง และได้ช่วยลูกค้าชั้นนำ

ซึ่งรวมถึง Continent 8 Technologies, Illinois State Treasurer และ SuperCare Inc. ให้สามารถจัดการระบบงานที่ทำงานบนคลาวด์ได้จากศูนย์กลาง และมีความปลอดภัยสูง

Fortinet

 

บริการที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

จากผลการสำรวจด้านคลาวด์คอมพิวติ้งประจำปีค.ศ. 2020 ของ IDG พบผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 48 เปอร์เซ็นต์ระบุว่า ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นเป็นปัญหาหลักในการใช้คลาวด์หลายประเภท และเมื่อหลายองค์กรยังไม่มีเครื่องมือที่ให้ช่วยให้มีการมองเห็น และการควบคุมที่ตนเองต้องการได้ทั่วเครือข่าย

จึงส่งให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอันเนื่องมาจากจำนวนภัยคุกคามที่ซับซ้อนมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรยังมีปัญหาด้านการขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะด้านความปลอดภัยไซเบอร์ อันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก

ทำให้องค์กรไม่สามารถจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้งานบนคลาวด์ของตนเองได้อย่างมั่นใจ ปัจจุบันองค์กรชั้นนำต่าง ๆ จึงหันมาใช้ความสนใจและเลือกใช้แพลทฟอร์มทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในรูปแบบของคลาวด์เซอร์วิส  

โดยที่ FortiCloud ก็คือรูปแบบของการให้บริการ Security as a Service (SECaaS) ของทางฟอร์ติเน็ตซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่คิดค่าบริการตามเซอร์วิสบนคลาวด์ของฟอร์ติเน็ต มาใช้ขจัดความซับซ้อนบนคลาวด์ สามารถใช้ศักยภาพความปลอดภัยขั้นสูงและมีการจัดการแบบรวมศูนย์ทั้งหมดบนคลาวด์ได้

ทำให้องค์กรต่าง ๆ แก้ปัญหาความล่าช้า และความกังวลในความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยในการปรับเปลี่ยนไปใช้งานคลาวด์เซอร์วิส

Fortinet

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้เมื่อใช้แพลทฟอร์ม FortiCloud

  • ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดเอ็นเตอร์ไพร้ส์ และผู้ให้บริการความปลอดภัยที่ม (MSSP) สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันที่มีอยู่ในซีเคียวริตี้แฟบริคผ่าน FortiCloud SECaaS ในการปกป้องความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน และข้อมูลสำคัญของตนเองในระบบคลาวด์ได้ง่ายดายมากขึ้น
  • FortiCloud ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง และจัดการโซลูชันและบริการต่าง ๆ ของฟอร์ติเน็ตจากหน้าเว็ปพอร์ทัลออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ลูกค้าสามารถจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ของฟอร์ติเน็ตได้หลายเครื่องได้จากศูนย์กลางและกำหนดค่าต่างๆ ให้กับอุปกรณ์ภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่
  • แพลตฟอร์ม FortiCloud SECaaS ออกแบบมาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงโซลูชันด้านความปลอดภัยของฟอร์ติเน็ตที่หลากหลาย ครบถ้วน ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรมโดยทันที อันรวมถึงฟอร์ติเกตคลาวด์ (FortiGate Cloud) ฟอร์ติเว็บคลาวด์ (FortiWeb Cloud) และฟอร์ติซีดับเบิ้ลยูพี (FortiCWP) โดยการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว FortiCloud ยังให้การเข้าถึงบริการฟอร์ตแคร์ (FortiCare) บริการสนับสนุนทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ฟอร์ติเน็ตทั้งหมด

ตัวอย่าง : ผู้ให้บริการ Continent 8 Technologies สำนักบริหารทรัพย์สิน Illinois State Treasurer และองค์กรด้านสาธารณสุข SuperCare Inc. มีความพึงพอใจในประโยชน์ที่องค์กรได้รับ

Continent 8 Technologies

ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำในธุรกิจโฮสติ้ง การเชื่อมโยงเครือข่าย บริการด้านความปลอดภัย และบริการโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ที่มีการจัดการ Continent 8 Technologies จึงมุ่งมั่นในการปกป้องแอปพลิเคชันของลูกค้าโดยไม่คำนึงว่าจะโฮสต์อยู่ภายในหรือภายนอกบนเครือข่ายทั่วโลก  

และเพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว Continent 8 Technologies จึงตัดสินใจใช้โซลูชั่นฟอร์ติเว็บคลาวด์ของฟอร์ติเน็ตผ่านแพลทฟอร์ม FortiCloud เพื่อปกป้องแอปพลิเคชันของลูกค้าให้ราบรื่นและง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ Continent 8 Technologies

จึงสามารถขยายบริการด้านความปลอดภัยที่มีการจัดการ และนำเสนอบริการ Continent 8 Cloud WAF ในการปกป้องเว็บแอปพลิเคชันและการใช้งาน API ของลูกค้าได้

ลีออน อัลเลน ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมของ Continent 8 กล่าวว่า Continent 8 Technologies ใช้ประโยชน์จากฟอร์ติเว็บคลาวด์อันเป็นส่วนหนึ่งของแพลทฟอร์ม FortiCloud เพื่อให้บริการ Continent 8 Cloud WAF

และส่งผลให้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน และ API ของเราสามารถผสานรวมกับบริการ IP Transit และบริการ DDoS ได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้สามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อภารกิจได้อย่างแข็งแกร่

FortiCloud ทำให้ผู้ให้บริการ MSSPs เช่น Continent 8 Technologies สามารถขยายบริการด้านความปลอดภัยและนำเสนอบริการด้านความปลอดภัย SECaaS ที่กว้างที่สุดได้ง่ายขึ้น จึงช่วยลูกค้าป้องกันภัยคุกคามในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนัก Illinois State Treasurer

เมื่อทีมไอทีของสำนัก Illinois State Treasurer อันเป็นสำนักบริหารทรัพย์สินของรัฐอิลลินอยส์ต้องการอัปเกรดกระบวนการรักษาความปลอดภัยเดิม จึงเลือกใช้โซลูชันใหม่ที่มีศักยภาพในการมองเห็นด้านความปลอดภัยและช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  

ทางสำนักงานได้ใช้บริการฟอร์ติเกตคลาวด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดโซลูชั่น FortiCloud ในการบริหารอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ฟอร์ติเกตจากคลาวด์ เพื่อให้ตนเองสามารถมองเห็นเครือข่ายได้มากขึ้น และสามารถแยกการรับส่งข้อมูลเครือข่ายเพื่อไปยังปลายทาง

หรือแอปพลิเคชันเฉพาะได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ สำนักงานยังใช้บริการฟอร์ติอนาไลเซอร์จากชุด FortiCloud เพื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในเครือข่ายซึ่งจะช่วยปรับปรุงการมองเห็นภาพการทำงาน และการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี

โจเซฟ แดเนียลส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของสำนัก กล่าวว่า บริการด้านความปลอดภัยเครือข่ายของ ฟอร์ติเน็ตผ่านแพลทฟอร์มรวม FortiCloud ช่วยให้เราสามารถยกระดับศักยภาพในการจัดการและผสานรวมการรักษาความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมของเราได้  

ทั้งนี้ ฟอร์ติเกตคลาวด์ช่วยเราบริหารไฟร์วอลล์รุ่นใหม่ของฟอร์ติเน็ตได้จากคลาวด์บนหน้าจออินเทอร์เฟซเดียว จึงใช้งานง่าย ทีมของเราสามารถกำหนดค่า และเรียกใช้การวิเคราะห์นอกสถานที่ได้ง่าย

นอกจากนี้ รายงานด้านความปลอดภัยรายสัปดาห์ที่สร้างโดยฟอร์ติเกตคลาวด์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เรา ช่วยนำไปตอบคำถามของผู้ตรวจสอบ และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยที่จำเป็นได้อย่างชัดเจน

SuperCare Inc.

ซุปเปอร์แคร์ (SuperCare Inc.) เป็นองค์กรผู้ให้บริการระบบทางเดินหายใจเพื่อการดูแลแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการจัดการผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีความเสี่ยงสูงในบ้านในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างสถานพยาบาลและผู้ป่วยตลอดเวลา  

บริการ รวมถึงฟอร์ติเกตคลาวด์ สามารถช่วยซุปเปอร์แคร์จัดการนโยบายความปลอดภัยสำหรับลูกค้าจากระยะไกล FortiCloud SECaaS ได้ ด้วยการลงชื่อเพียงครั้งเดียว

Fortinet

ได หวาง ผู้จัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของซุปเปอร์แคร์ กล่าวว่า FortiCloud ใช้งานง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟอร์ติเกตคลาวด์มีความสำคัญต่อเรามากเมื่อเริ่มใช้อุปกรณ์ในครั้งแรก เราสามารถตั้งค่าและจัดการกับไฟร์วอลล์ที่เราติดตั้งไว้ได้โดยผ่านคลาวด์  

ยิ่งไปกว่านี้น หลังจากเราได้ใช้งาน และได้วิเคราะห์ข้อมูลในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เราสามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ได้ตามความต้องการของเรา และเราสามารถปรับโปรไฟล์ความปลอดภัยและนโยบายไฟร์วอลล์ของเราได้อย่างง่าย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องดีมาก

นอกจากนี้ เรายังสามารถกำหนดให้ส่งรายงานถึงเราเป็นระยะ ๆ ซึ่งสะดวกมาก เราเชื่อว่าแพลทฟอร์ม FortiCloud ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายของเราเป็นอย่างมาก และเรายินดีที่จะแนะนำผลประโยชน์ดี ๆ เหล่านี้ให้ผู้อื่นทราบอย่างแน่นอน

พอร์ตโฟลิโอที่กว้าง และครบวงจรที่สุด เพื่อปกป้องเวิร์คโหลด

Fortinet

จอห์น แมดิสัน  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และรองประธานอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์แห่ง ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า เนื่องจากลูกค้าของเรายังคงพึ่งพาสภาพแวดล้อม และแอปพลิเคชันบนคลาวด์มากขึ้น ฟอร์ติเน็ตจึงนำเสนอพอร์ตโฟลิโอที่กว้าง และครบวงจรที่สุดเพื่อปกป้องเวิร์คโหลดทั้งหมดให้ปลอดภัย

ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้ายังต้องการระบบรักษาความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชัน และสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการน้อยที่สุด แพลทฟอร์ม FortiCloud จึงตอบสนองความต้องการนี้ได้ ช่วยทำให้การจัดการความปลอดภัยง่ายขึ้นในขณะที่เพิ่มความปลอดภัยทั้งในองค์กร และในระบบคลาวด์

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.