Gartner คาด 80% ของโครงการด้านธรรมาภิบาล Data & Analytics จะล้มเหลวภายในปี 2570

Gartner

การ์ทเนอร์ (Gartner) คาดการณ์ 80% ของโครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาล Data & Analytics จะล้มเหลวภายในปี 2570 เพราะไม่ตอบโจทย์ผลลัพธ์ทางธุรกิจ และโมเดล “One-Size-Fits-All” ที่ใช้ในปัจจุบันไม่ใช่แนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่มองหา

Gartner คาด 80% ของโครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาล Data & Analytics จะล้มเหลวภายในปี 2570

การ์ทเนอร์ เผยในปี 2570 ประมาณ 80% ของโครงการธรรมาภิบาลด้าน ข้อมู และการวิเคราะห์ (Data & Analytics หรือ D&A) จะเผชิญกับความล้มเหลว เนื่องจากขาดวิกฤติที่เกิดขึ้นจริง หรือ Manufactured Crisis 

Gartner

ซาอูล ยูดาห์ รองประธานฝ่ายวิจัย การ์ทเนอร์ กล่าวว่า โปรแกรมธรรมาภิบาลข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ไม่ตอบโจทย์ผลลัพธ์ทางธุรกิจจะพบกับความล้มเหลว ในช่วงที่ผ่านมาวิกฤติที่เกิดขึ้น เช่น โควิด-19 หรือการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านพลังงาน ผู้บริหาร Chief Data & Analytics Officers หรือ CDAO ที่ช่วยให้องค์กร ฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้น เข้าใจวิกฤติ และขับเคลื่อน D&A อย่างรวดเร็วสามารถช่วยให้ผู้นำธุรกิจรับมือสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นการใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำกับดูแลข้อมูล และการวิเคราะห์ และวางตำแหน่งให้เป็นโมเดลธุรกิจหลักที่มีความสำคัญมากกว่าเชิงแทคติก โดยทีม D&A ดำเนินการกำกับดูแลแบบรีแอคทีฟ (Reactive Data) มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์เพียงรายการเดียว นั่นคือ “ข้อมูล” (Data)

ผู้บริหาร CDAO ควรหยุดใช้แนวทางที่เน้นการสั่งการ และควบคุม ไปเป็นการกำกับดูแล D&A และกำหนดขอบเขตการกำกับดูแล เพื่อเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ พร้อมปรับเปลี่ยนไปตามโอกาส และความเสี่ยง รวมถึงเพิ่มความคล่องตัว และปรับขนาดตามการเติบโตขององค์กรยูดาห์ กล่าว

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ ของ การ์ทเนอร์ ยังพบว่า แนวทางธรรมาภิบาลในแบบ “One-Size-Fits-All” ที่ใช้ในปัจจุบันไม่ใช่แนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่มองหา (ดูรูปที่ 1)

Gartner
รูปภาพที่ 1. โมเดลการดำเนินงานแบบ One-Size-Fits-All ไม่เพียงพออีกต่อไป

ข้อจำกัดธรรมาภิบาล Data & Analytics ในโมเดล One Size Fits All ไม่เพียงพออีกต่อไป

Gartner
ที่มา: การ์ทเนอร์

การนำ GenAI มาใช้จะรีเฟรชการกำกับดูแล D&A ที่ล้าสมัย

จากที่มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Generative AI (GenAI) มาใช้มากขึ้น ผู้บริหาร CDAO สามารถดึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้มาใช้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแล D&A ที่ล้าสมัย และรวม AI ไว้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการกำกับดูแลที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด

ซึ่งธรรมภิบาล AI คือ กระบวนการมอบหมาย และรับประกันความรับผิดชอบขององค์กร สิทธิ์การตัดสินใจ ความเสี่ยง นโยบาย และการตัดสินใจลงทุนเพื่อนำ AI มาใช้ นอกจากนี้ ผู้บริหาร CDAO ควรรวมความสามารถของ AI และ GenAI เข้ากับโปรแกรมธรรมาภิบาล D&A  

โดยการ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2570 การใช้ GenAI จะเร่ง Time to Value ของโปรแกรม D&A และโปรแกรมการจัดการข้อมูลหลัก หรือ Master Data Management Programs ได้มากถึง 40%

Gartner

อนุรัก ราช นักวิเคราะห์หลักอาวุโส ของ การ์ทเนอร์ กล่าวว่า ก่อนที่ผู้บริหาร CDAO จะเริ่มส่งมอบเคสการใช้งาน GenAI จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลพันธุกรรมหลักขององค์กร ได้รับการควบคุมอย่างดี ด้วยเหตุนี้พวกเขาควรใช้และจัดลำดับความสำคัญของความสามารถ GenAI ที่จะนำไปสู่คุณค่าที่เร็วขึ้น

สำหรับโปรแกรมการกำกับดูแล โดยความสามารถของ GenAI สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมการกำกับดูแล เช่น การจัดทำรายการและการจำแนกประเภทข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ในวงกว้าง และง่ายขึ้น อาทิ ความสามารถในด้านการบริการตนเอง (Self-Service) ที่ดีขึ้น

หรือความสามารถที่ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายทางธุรกิจที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น การเพิ่มคุณค่าข้อมูลลูกค้าเพื่อกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.