Gojek ร่วมกับ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จัดฝึกอบรมด้านการขับขี่รถให้พาร์ทเนอร์คนขับ

Gojek

โกเจ็ก (Gojek) ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับ…

Gojek ร่วมกับ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จัดฝึกอบรมด้านการขับขี่รถให้พาร์ทเนอร์คนขับ

โกเจ็ก จับมือ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และวินัยจราจรให้พาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่อย่างปลอดภัย

ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง ให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับทั้งคนขับจักรยานยนต์วิน และคนขับรถส่งพัสดุ และส่งอาหาร โดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จ. สมุทรปราการ 

Gojek

ในการอบรมพาร์ทเนอร์คนขับ โกเจ็ก ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในหัวข้ออบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับรถ และพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก มารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

Gojek

และการให้ความช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาลที่ถูกหลักการ จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศเป็นหนังสือรับรองผลการเรียนที่สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากทางสถาบันฯ 

Gojek

การอบรมครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของ โกเจ็กในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนในอีโค่ซิสเต็ม ทั้งผู้ใช้บริการ พาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ผ่านการให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพาร์ทเนอร์คนขับของ โกเจ็ก อย่างต่อเนื่อง

Gojek

เพื่อให้พาร์ทเนอร์คนขับทุกคนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในทุกวัน พาร์ทเนอร์คนขับที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ Facebook Gojek Partner Thailand

Gojek

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.