หัวเว่ย จับมือ มช. ขยายความร่วมมือโครงการ Huawei ICT Academy

Huawei ICT Academy

หัวเว่ย จับมือ มช. ขยายความร่วมมือโครงการ Huawei ICT Academy พร้อมมอบอุปกรณ์ หวังเร่งพัฒนาบุคลากรไอซีที รองรับงานยุคดิจิทัล…

หัวเว่ย จับมือ มช. ขยายความร่วมมือโครงการ Huawei ICT Academy

หัวเว่ย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านไอซีทีให้แก่นักศึกษา และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านไอซีทีมากยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หัวเว่ย ICT Academy

 ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ด้านไอทีระดับสูงผ่านคอร์สแ ละการฝึกอบรมที่นำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง  โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เจสัน เผิง รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง

Huawei ICT Academy

โดยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการนี้ หัวเว่ย จะจัดคอร์สอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมจัดหาทรัพยากร สำหรับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเน็ตเวิร์กขั้นสูง ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านไอซีทีที่สั่งสมมายาวนานหลายทศวรรษของหัวเว่ย  

นอกจากนี้ พันธมิตรทั้งสองฝ่ายจะมองหาโอกาสการฝึกงานสำหรับนักศึกษามช. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในบริบทของการทำงานจริง อีกทั้งได้ใช้เครื่องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ จากโครงการหัวเว่ย ไอซีที อะแคเดมี่ และเพื่อให้นักศึกษาพร้อมแข่งขันในตลาดแรงงานดิจิทัล นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะได้รับโอกาส

ให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะด้านไอซีทีของหัวเว่ยสองโครงการ ได้แก่ การแข่งขัน หัวเว่ย ICT Competition และ หัวเว่ย ICT Job Fair โดยความร่วมมือนี้สอดคล้องกับพันธกิจระยะยาวของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย ด้วยการเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพก่อนที่จะจบการศึกษา และเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Huawei ICT Academy
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต (กลางขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบอุปกรณ์ทดสอบเราท์ติ้งและสวิตชิ่ง พร้อมไวท์บอร์ดอัจฉริยะ Huawei IdeaHub จากนายเจสัน เผิง (กลางซ้าย) รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ภายหลังพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เจสัน เผิง ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทดสอบเราท์ติ้งและสวิตชิ่ง พร้อมด้วย หัวเว่ย IdeaHub ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน แก่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ภายใต้โครงการ หัวเว่ย ICT Academy หัวเว่ยเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยประเทศไทยพัฒนาแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง และสร้างสรรค์อีโคซิสเต็มด้านไอซีทีที่แข็งแกร่ง และยั่งยืน ตั้งเป้าหมายช่วยประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.