Huawei มอบรางวัลให้ผู้ชนะในโครงการ Thailand Seeds for the Future 2023

Huawei

หัวเว่ย (Huawei) มอบรางวัลให้ 5 นิสิตฯ ผู้ชนะในโครงการ Thailand Seeds for the Future 2023 พร้อมเตรียมพาบินลัดฟ้าเข้าชมสำนักงานใหญ่ และเยี่ยมชมศูนย์วิจัย และพัฒนาของหัวเว่ยในจีน…

Huawei มอบรางวัลให้ผู้ชนะในโครงการ Thailand Seeds for the Future 2023

ในยุคแห่งดิจิทัลที่ธุรกิจ ภาคองค์กร รวมไปถึงหน่วยงานระดับประเทศ ต่างต้องการขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ องค์ประกอบสำคัญอย่าง บุคลากร ด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นผู้เข้ามาเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนของทุกองค์กร

ในการมาถึงของเทคโนโลยี และอาจจะรวมไปถึงกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในระดับประเทศอีกด้วย สำหรับในประเทศไทยเอง แม้รัฐบาลไทยจะมีแผนระดับชาติที่รองรับด้านเทคโนโลยี และทักษะดิจิทัลอยู่บ้างแล้ว แต่ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการบุคลากรไอซีทีจำนวนมากจากทุกภาคอุตสาหกรรม

Huawei

ในอนาคตอันใกล้ภาคเทคโนโลยีเอกชนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่สามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรไทยรุ่นใหม่ของตลาดเทคโนโลยี หัวเว่ย ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีไอซีทีระดับโลก ได้มีส่วนช่วยผลักดันบุคลากรดิจิทัลในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือต่าง ๆ

กับเหล่าพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีโครงการ Seeds for the Future เป็นหนึ่งในโครงการหลักที่ช่วยฝึกอบรมเด็กไทยในระดับอุดมศึกษาให้เป็นบุคลากรด้านไอซีที และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในไทยมาเป็นเวลานานถึง 15 ปี

และใน Seeds for the Future 2023 ประจำปีนี้ ได้ฝึกอบรมทั้งเยาวชนรุ่นใหม่ที่มาจากสายวิศวะกรหรือสายเทคโนโลยีโดยตรง และเยาวชนที่มาจากภาควิชาอื่นแต่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากการฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรจากหัวเว่ยทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

น้อง ๆ เยาวชนที่แสดงศักยภาพได้โดดเด่นทั้งด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หลังการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 8 วัน เราจะคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงระหว่างวันที่ 1520 กันยายน 2566 ที่จะถึงนี้

Huawei
ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ Seeds for the Future 2023 เป็นโครงการ 15 ปี ที่ หัวเว่ย ลงทุนด้วยความเชื่อว่าอนาคตของยุคนี้อยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ เราต้องการพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน หัวเว่ยได้ทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐบาล ลูกค้า

และพันธมิตรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งเราเชื่อว่ามีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล แพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบนิเวศ ความยั่งยืน รวมถึงบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ

ด้านดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาทั้ง 20 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้รับประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ และความรู้มากมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไอซีที รวมไปถึงแแนวคิดของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน วัฒนธรรมจีน และค่านิยมหลักของ หัวเว่ย อีกด้วย

Huawei
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ MDES

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ MDES กล่าวว่า ในนามของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผมขอขอบคุณหัวเว่ย สำหรับความร่วมมือที่มีอย่างต่อเนื่องยาวนานกับกระทรวงมาโดยตลอด

สำหรับโครงการ Thailand Seeds for the Future ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับประเทศ และการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับคนรุ่นใหม่ เราต้องมองเห็นเป็นภาพใหญ่ให้ได้ในแง่ของการลงทุนทำวิจัย และการสร้างรากฐานทางการศึกษาที่แข็งแกร่ง

เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ และได้รับโอกาสอย่างเพียงพอต่อการเติบโตต่อไปในอนาคต สิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในภารกิจสำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ผมต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อเรียนรู้ และเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ นี่อาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรู้ว่า ชีวิตของเรายังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมาก โอกาสนี้มาถึงแล้ว ขอให้สิ่งนี้เป็นรางวัลที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

Huawei

ทั้งนี้ หัวเว่ย ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันจากโครงการฝึกอบรม Thailand Seeds for the Future 2023 จำนวน 5 คน ไปเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ไปศึกษาดูงานต่อที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้แก่ ศักดิ์ชัย แซ่เฮ่ย จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, วินิธา ภู่ชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จีนธุรกิจ, ปทิตตา  ทิมทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, พุฒิพงศ์ เหล่าบัณฑิตเจริญ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

และกฤชวิชช์ ทิพยจินดากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทั้ง 5 คน จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นนำจากหัวเว่ย รวมทั้งเรียนรู้วิธีการเป็นสตาร์ทอัพ จากศูนย์อบรมที่เซินเจิ้น ประเทศจีน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไปในระดับโลกหรือประยุกต์ใช้กับสายอาชีพของตัวเองในอนาคต

Huawei

สำหรับโปรเจ็คตัวอย่างของทีมผู้ชนะใน โครงการ Thailand Seeds for the Future 2023 จะประกอบไปด้วย 2 โปรเจ็ค โปรเจ็คแรก ได้แก่ สบายดีซีเนียร์ (Sabaidee Senior) ซึ่งจะเป็นคอนเซ็ปต์ของแอปพลิเคชันสำหรับให้คนรุ่น Sandwich Generation สามารถเอาไว้ใช้หาคนดูแลให้แก่พ่อ แม่ หรือผู้สูงอายุในบ้าน

หรือช่วยจัดการธุระต่าง ๆ ในบ้านได้ เช่น การหาพยาบาลมาตรวจสุขภาพหรือไปเป็นเพื่อนเพื่อพาไปโรงพยาบาล เป็นต้น ตอบโจทย์กลุ่มคนวัยอายุ 30 ปีขึ้นไปที่มีเงิน และมีรายได้ แต่ไม่มีเวลาดูแลผู้อาวุโสในบ้านด้วยตัวเอง

ส่วนโปรเจ็คที่สอง จะเป็นโครงการลดการเข้าคิวของผู้ป่วยไทยในโรงพยาบาลรัฐบาลให้น้อยลง โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าผู้ป่วยไทยกว่า 40% ต้องรอหมอนานกว่า 8 ชั่วโมง ทีมจึงต้องการออกแบบโซลูชันเพื่อเป็นตัวกลางในการส่งมอบตัวเลือกเสริมให้คนที่รอคิวหมอ สามารถเดินทางไปที่คลีนิคแห่งอื่นได้ช่วยลดปัญหา

ความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ และลดจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรอการรับการรักษา ทำให้คนไข้ไม่ต้องรอหมอนาน และคลินิกเองก็จะได้รับรายได้เพิ่มขึ้น คนไทยสามารถเข้าถึงแพทย์ได้อย่างทั่วถึง โดยทีมมองว่าโซลูชันดังกล่าวยังสามารถปรับใช้เทคโนโลยี หัวเว่ย คลาวด์ (Huawei Cloud) ในการขยายขนาดของธุรกิจในอนาคตได้

จาก Soft Skill สู่ Hard Skill ความท้าทายที่คุ้มค่า

Huawei
นางสาว วินิธา ภู่ชัย (น้องตาล) นักศึกษาจาก คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว วินิธา ภู่ชัย (น้องตาล) นักศึกษาจาก คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วม และผู้ชนะในโครงการ Thailand Seeds for the Future 2023 กล่าวว่า จากการเรียนทำให้เริ่มศึกษาข้อมูลอยู่เป็นปกติ

ซึ่งระหว่างสืบค้นข้อมูลได้พบกับโครงการ Thailand Seeds for the Future 2023 ของ หัวเว่ย ที่ได้ติดตามไว้จากเพจเฟชบุ๊กของ หัวเว่ย เมื่ออ่านรายละเอียดโครงการแล้วเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เช่นเทคโนโลยี 5G, AI หรือ Cloud ที่อาจจะนำไปใช้ร่วมกับการทำธุรกิจตามสาขาที่เรียน

จึงได้ตัดสินใจเข้ายื่นสมัครเข้าร่วม โครงการ Thailand Seeds for the Future 2023 แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ตาม แต่เมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้ว ก็คิดได้ว่าเรื่องของเทคโนโลยีทุกวันนี้อยู่ในธุรกิจแทบทุกอุตสาหกรรม การได้ไปร่วมน่าจะช่วยให้เข้าใจ และนำไปใช้เมื่อจบการศึกษาได้

ส่วนตัวแล้วคิดว่าตนเองมีทักษะด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (Soft Skill) ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังขาดทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Hard Skill) ที่มีองค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่่าจะ วิธีการทำบัญชี วิธีการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางกฎหมาย ฯลฯ 

เพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Hard Skill) และวิธีที่ดีที่สุดวิธี คือ การเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่รับรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ก็เลยทำให้ตัดสินใจอยากเข้ามาร่วมโครงการของหัวเว่ย

“ในช่วง 2 วันเเรกที่เข้ามาในโครงการ Thailand Seeds for the Future 2023 นั้น เราต้องเร่งปรับตัวอย่างมากเพื่อให้ทันกับคนอื่น ๆ ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และเอ็นจิเนีย อยู่แล้ว สามารถ เขียนโค้ดดิ้งเป็น เขียนเว็บไซต์เป็น ซึ่งสำหรับตัวเองถือเป็นเรื่องที่ ท้าทาย ตัวเองอย่างมาก

แต่จากการทำงานเป็นกลุ่ม และร่วมแชร์ไอเดียกันทำให้ได้คามรู้ความเข้าในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้น เข้าใจมากขึ้นว่าเทคโนโลยีอย่าง 5G, AI หรือ Cloud นั้น สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้ แตกต่างกันยังไง และเมื่อนำมาร่วมกับความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนอยู่คือด้านภาษาจีนธุรกิจ ทำให้เรามองภาพได้กว้างมากขึ้น

ทำให้เราสามารถวางแผนธุรกิจ วางแผนการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า วางแผนเลือกกลุ่มลูกค้า โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการเข้าร่วมในดครงกาวันนี้ทำให้รู้แล้วว่า 5G มันสามารถเอาไปใช้กับเทคโนโลยีรถไร้คนขับ การผ่าตัดทางไกล หรืออะไรก็ตามที่ต้องการการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว

หรือเทคโนโลยี คลาวด์ (Cloud) ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ไม่ใช่เป็นเพียงเทคโนยีการเก็บข้อมูลในโทรศัพท์เท่านัั้น แต่เราสามารถนำ ข้อมูล (Data) นำไปวิเคราะห์ทางการตลาด หรือนำไปพยากรณ์ล่วงหน้าทางธุรกิจ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงกับไอเดีย หรือแนวคิดทางการแข่งขันทางการตลาดที่ไม่จำเป็น

หรือจะใช้เทคดนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อประยุกต์ใช้เข้ากับการทำการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ ไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย”

Huawei

โดยจากโจทย์ของของหัวเว่ย ที่ต้องการให้ คิดไอเดีย หรือสร้างโครงการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทำให้เรา และทีม ด้วยการสร้างโครงการ และวิธีแก้ปัญหาด้านเกี่ยวกับสุขภาพที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Being) ขึ้น

ด้วยการทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า สบายดีซีเนียร์ (Sabaidee Senior) ซึ่งทีมก็ได้เลือกที่เจาะตลาดไปที่กลุ่มคนที่มีวัยที่มีภาระที่จะต้องดูแลพ่อ-แม่ ควบคู่ไปกับการที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างครอบครัวของตนเอง (Sandwich Generation) โดยทีมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ซึ่งตัวแอปพลิเคชันจะเข้าไปตอบโจทย์ในการดูแล พ่อ-แม่ หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้าน เมื่อเขาต้องการให้ช่วยทำอะไรก็ได้ในทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ เรื่องการดูแลบ้าน การจัดการสวน การพาไปโรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งการช่วยตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น แอปพลิเคชันนี้ก็จะต้องตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

โดยหานับจากวันแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จากความคาดหวังเพียงแค่ว่าจะเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นเท่านั้น แต่กับกลายเป็นว่า เราสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคนที่สามารถทำเทคโนโลยี อยากช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมเพื่อทำให้มันดีขึ้นได้ แม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนมาทางด้านสายเทคโนโลยีโดยตรงก็ตาม

ซึ่งส่วนแล้วการได้เข้ามาร่วมโครงการ Thailand Seeds for the Future 2023 ของ หัวเว่ย ในครั้งนี้ ถือว่า “ุคุ้มค่า เป็นอย่างมาก ไม่มีการน่าเบื่อ และรู้สึกเสียเวลา แถมยังเป็นการช่วยพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดี และเริ่มรู้สึกว่าอยากทำงานสายเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิม

ผู้ชนะทั้ง 5 คนยังมองว่าการได้อบรมในโครงการ Thailand Seeds for the Future 2023 ยังช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมนอกสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพในอนาคตได้ รวมไปถึงทักษะด้านการเป็นผู้นำ และบริหารจัดการธุรกิจ

การได้รู้จักเพื่อนใหม่จากนอกสายวิชาของตัวเอง และได้เครือข่ายคนเก่ง ๆ จากเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย การได้เรียนรู้วิธีจัดสรรเวลาของตัวเองเพื่อส่งมอบงานให้ทันตามกำหนด และการได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายเทคโนโลยีทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม

Huawei

“เราเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์เพียงหนึ่งเมล็ดสามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่ง และมีอนาคตที่สดใสได้ และภายใต้พันธกิจ เติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย และร่วมสนับสนุนประเทศไทย หัวเว่ยจะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการลักษณะนี้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในเชิงรุก และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีศักยภาพของประเทศไทย” ดร. ชวพล กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.