Huawei ผนึกกำลัง 2 พันธมิตร เดินหน้ายกระดับ “บ้านพลังงานสะอาด” จากแสงอาทิตย์

Huawei

หัวเว่ย (Huawei) ผนึกกำลัง 2 พันธมิตร ศุภาลัย และไอออน เดินหน้ายกระดับ “บ้านพลังงานสะอาด” จากแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ พร้อมพุ่งเป้าติดตั้ง 15,000 หลัง ภายใน 4 ปี

highlight

  • บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลุยติดตั้ง โซลาร์เซลล์ บ้านพร้อมขายทั่วประเทศ ตอกย้ำ…แบรนด์อันดับหนึ่ง ด้านนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน วางโรดแมพ ปี (2567-2571) ยกระดับสู่บ้านประหยัดพลังงานลุยติดตั้ง โซลาร์เซลล์ 15,000 หลังคาเรือน และติดตั้ง ณ สำนักงานขาย และบ้านตัวอย่าง สโมสรส่วนกลาง โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัยทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้าหมายระยะกลาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายในปี 2573 พร้อมแผนรองรับที่ปฏิบัติจริง ทำได้จริง

Huawei ผนึกกำลัง 2 พันธมิตร ศุภาลัย และไอออน เดินหน้ายกระดับ “บ้านพลังงานสะอาด” จากแสงอาทิตย์

Huawei

ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคธุรกิจอสังหาฯ มีส่วนในการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว พร้อมวางกลยุทธ์สร้างพันธกิจ เพื่อผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม

ในการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในระยะยาว สู่การเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความยั่งยืน พร้อมตั้งเป้าหมายระยะกลาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายใน 4 ปี (2573) โดยวางแผนรองรับที่สามารถทำได้จริง ซึ่งการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่ง

ในแผนดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผลในระดับมหภาค พร้อมหนุนให้ลูกบ้านศุภาลัยได้อยู่อาศัยในบ้านประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง พร้อมติดตั้ง “โซลาร์เซลล์” ตั้งเป้าเพื่อพิชิตยอด 15,000 หลัง ภายใน 4 ปี

โดยปัจจุบันได้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งไปแล้วกว่า 30% ครอบคลุมกว่า 29 จังหวัด ในหลายโครงการ ซึ่งเชื่อว่าผลจากการดำเนินงานจามเป้าหมายดังกล่าวจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ารวมได้ 82,300 เมกะวัตต์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 49,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (เสมือนปลูกต้นไม้ทดแทน 3.2 ล้านต้น)

และช่วยให้ลูกบ้านศุภาลัยสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 20,000-30,000 บาทต่อปี โดยในอนาคต พร้อมี่สานต่อโครงการด้วยการเพิ่มช่องทางการ Tracking ติดตามพร้อมควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่าน Application : SABAI สามารถใช้งานได้อย่างครบวงจรมากขึ้น

Huawei

ด้าน กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กบ่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์ผู้บริโภคตระหนัก และใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงพร้อมคิดค้นนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง การออกแบบ

รวมถึงการพัฒนาวัสดุก่อสร้างร่วมกับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าที่อยู่อาศัยของศุภาลัยในทุกประเภทเป็น “บ้านรักษ์โลก” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ผ่าน 5 แกนหลัก ดังนี้

นวัตกรรมเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ออกแคมเปญ “Supalai Self-Proved” เชิญชวนพิสูจน์ผลลัพธ์ของนวัตกรรมการก่อสร้างอย่างรักษ์โลก ผ่าน Supalai Waste Meter มาตรวัดปริมาณขยะจากการก่อสร้างโดยให้น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ

อาทิ การออกแบบบ้าน/อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ และลดเศษวัสดุเหลือใช้ โดยศุภาลัยได้ร่วมหารือกับทาง SCG TOA DOS CPAC เพื่อ คิดค้น และพัฒนาวัสดุที่ตอบโจทย์ลูกค้าดังกล่าว และต่อยอดไปยังธุรกิจใหม่ ๆ เช่น จัดจำหน่ายให้กับคนทั่วไปได้อีกด้วย

มุ่งบ้านประหยัดพลังงาน ผ่านการออกแบบวางผังตัวบ้าน/ตัวอาคารให้อยู่ในแนวเหนือใต้เพื่อหลบแดด และรับลม เน้นการออกแบบช่องเปิดประตูหน้าต่างหลายทิศทางเพื่อการระบายอากาศที่ดี และมีการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยระบายความร้อน อีกทั้งเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 

Huawei

การออกแบบเพื่อคนทุกวัย (Universal Design) โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบฟังก์ชันภายในบ้าน และการใช้งานต่าง ๆ เพื่อรองรับทุกเพศ ทุกวัยให้ได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย อย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึ่งฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้วยการใช้วัสดุปูพื้นที่ช่วยลดการลื่น และการกระแทก ประตูแบบบานประตูเลื่อน ไม่สร้างธรณีประตูเพื่อสามารถใช้รถเข็นได้สะดวกยิ่งขึ้น

การปฏิวัติใช้พลังงานสะอาดทั้งภายใน และภายนอกบ้าน โดยนอกจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ และติดตั้ง EV Charger ให้กับลูกบ้านศุภาลัยกว่า 15,000 หลังทั่วประเทศแล้ว ศุภาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายในปี 2030

โดยได้ติดตั้งโซลาร์ เซลล์ ขนาด 450 กิโลวัตต์ ที่ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 330,397 กิโลวัตต์ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 198 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังได้ ติดตั้ง ณ สำนักงานขายทั่วประเทศ และสโมสรส่วนกลาง สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางให้กับลูกบ้านได้ อีกด้วย

กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากการสร้างโครงการที่อยู่อาศัยแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมงานด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติ อาทิ การปลูกต้นไม้บนที่ดินของบริษัทฯเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์, เปลี่ยนการใช้ปุ๋ยเคมี สู่ปุ๋ยอินทรีไบโอฯ,กิจกรรมร่วมแบ่งปันเสื้อผ้า และสิ่งของส่งต่อให้คนงานก่อสร้าง, สนับสนุนสินเชื่อ Green Loan

ร่วมมือ หัวเว่ย และ ไอออน เพื่อก้าวสู๋ No.1 ผู้นำอสังหาฯ ที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

Huawei

เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำอสังหาฯ ที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เชิญชวนพันธมิตรธุรกิจด้านเทคโนโลยี ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมผนึกความแข็งแกร่ง

สร้างความเชื่อมั่นสู่การเป็น No.1 “บ้านติดโซลาร์” โดยเฟสแรกได้ดำเนินแผนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ลูกบ้านศุภาลัย ประเดิม 1,500 หลังทั่วประเทศ พร้อมดูแลระบบติดตั้ง บำรุงรักษา รวมถึงความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งาน และร่วมกันผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน

ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับลูกค้า ยังเป็นวิธีที่ช่วยไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดภาระให้แก่โลกโดยทุกคนสามารถทำได้ และเข้าถึงได้ง่าย ๆ

Huawei
โลแกน ยู ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพาวเวอร์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

โลแกน ยู ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพาวเวอร์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด เพื่ออนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ผู้ออกแบบโซลูชันอุปกรณ์แปลงผันกำลังไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน

ตลอดจนระบบการจัดการ และแสดงผลอัจฉริยะด้านดิจิทัลพาวเวอร์สำหรับทั้งภาคธุรกิจ และครัวเรือน หัวเว่ยจะดำเนินตามเป้าหมายเรื่องการส่งเสริมให้ทั้งภาคองค์กร และครัวเรือนในประเทศไทย ร่วมติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ผ่านความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์รายสำคัญของเราในประเทศไทย โดยหัวเว่ยจะสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ

และเทคโนโลยี รวมทั้งช่วยพัฒนาโมเดลธุรกิจ และการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโปรแกรม Smart Design 2.0 สำหรับกลุ่มที่อยู่อาศัยและภาคธุรกิจของ บมจ.ศุภาลัย โดยร่วมกับไอออน เอเนอร์ยี่ ในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย

พร้อมร่วมมมือกับทั้ง 2 พันธมิตร เพื่อศึกษา และพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง โดยทดแทนด้วยพลังงานสะอาดในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ  และใช้เป็นต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการพลังงานที่ยั่งยืน ที่จะนำไปสู่การต่อยอด และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นในอนาคต ต่อไป

ด้าน พงศภัค นครศรี กรรมการบริหาร บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ION กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพื่อลุยภารกิจพิชิต Net Zero สู่อนาคตที่ยั่งยืน เทรนด์ติดตั้ง Solar Roof มีเพิ่มมากขึ้น

อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัย (Residential) ด้วยเหตุผลภาระค่าไฟฟ้าที่กำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากความผันแปรของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและการซื้อไฟฟ้า ส่งผลให้ค่า FT มีการปรับตัวสูงขึ้น หากมีพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ก็จะทำให้ภาพรวมภาระค่าไฟฟ้าต่อเดือนยังคงอยู่ในระดับสูง

อีกทั้งยังเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอีกด้วย การเลือกใช้งานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรร่วมมือกันผลักดัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วนของสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ไอออน ได้เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมมือกับพันธมิตร ศุภาลัย และ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)

ออกแบบ และติดตั้ง Solar Roof ให้กับบ้านในโครงการของศุภาลัย และเซ็ตมาตรฐานการติดตั้งด้วยอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์ระดับ Tier 1 คู่กับ Huawei Inverter และ สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล (BCC) ที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล จากบริษัท Bangkok Cable เพื่อยกระดับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานบ้านศุภาลัยทั้งในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ

Huawei

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา “บ้านประหยัดพลังงาน” หรือ “บ้านพร้อมโซลาร์” เตรียมพบกับโครงการศุภาลัย ที่พร้อมเปิดขายในปีนี้ อาทิ โครงการบ้านเดี่ยว, บ้านสามชั้น, บ้านแฝด, โฮมออฟฟิศ รวมถึงคอนโดมิเนียม* ทั่วประเทศ (โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด) ซึ่งจะมาพร้อมโปรโมชันหรือข้อเสนอพิเศษมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1720 หรือช่องทาง www.supalai.com และ Facebook : Supalai

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.