Huawei เปิดโครงการ Seeds for the Future เดินหน้าเสริมทักษะให้นิสิตนักศึกษา

Huawei

หัวเว่ย (Huawei) เดินหน้าเสริมทักษะ และความรู้ด้านดิจิทัลให้นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำในโครงการ Seeds for the Future ครั้งใหม่….

highlight

  • หัวเว่ย จับมือ ดีป้า เดินหน้าส่งเสริมทักษะ และความรู้ด้านดิจิทัลในด้าน 5G, AI, Cloud และ Digital Power  ให้แก่ นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยผ่านโครงการ Seeds for the Future ครั้งใหม่ โดยมีผู้แทนภาครัฐบาลไทย และสถาบันการศึกษาต่างร่วมแสดงความยินดี และยืนยันการสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านทักษะดิจิทัล พร้อมนำนิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นจำนวน 5 คนจะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปศึกษาดูงานระดับภูมิภาค พร้อมเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ หัวเว่ย ณ เมืองเซิ่นเจิ้น และ ศูนย์วิจัย และพัฒนา ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 กันยายน 2566 นี้

Huawei ร่วมกับ depa เปิดโครงการ Seeds for the Future เดินหน้าเสริมทักษะ และความรู้ด้านดิจิทัลให้นิสิตนักศึกษา

Huawei

หัวเว่ย ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดตัวโครงการ Seeds for the Future ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งถือเป็นโครงการหลักด้านซีเอสอาร์ระดับองค์กรที่ริเริ่มการศึกษาด้านดิจิทัล โดยได้เปิดตัวโครงการที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ย ประเทศไทย อาคารจีทาวเวอร์

โดยเป็นการรวมตัวนักศึกษาระดับหัวกะทิ 20 คนจากประเทศไทย เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเป็นเวลา วัน  โครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมทักษะดิจิทัลอันทันสมัย ภาวะผู้นำ และประสบการณ์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมพัฒนาโครงการสตาร์ทอัพตามแนวคิด Tech4Good

งานเปิดตัวโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐบาล และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศ ในงานยังได้ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการสร้างระบบนิเวศสำหรับบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านดิจิทัลในภูมิภาคนี้

อีกทั้งยังเห็นว่าโครงการนี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในประเทศ สามารถยกระดับภาคเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และส่งเสริมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญทางทักษะดิจิทัล

Huawei
ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั (depa) กล่าวว่า ความร่วมมือในโครงการ Seeds for the Future ระหว่าง depa กับ หัวเว่ย ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ จะช่วยยกระดับนิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพพิเศษได้เป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ โครงการดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลของไทย และด้วยองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญจาก หัวเว่ย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรดิจิทัลในประเทศ อีกทั้งช่วยเสริมศักยภาพ และขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่เศรษฐกิจดิจิทัลไทยในเวทีระดับโลก

Huawei
เดวิด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวเว่ย ประเทศไทย

ด้าน เดวิด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวเว่ย ประเทศไทย ย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพว่า หัวเว่ยทุ่มเทเพื่อสังคมผ่านเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริบททางดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยโครงการ Seeds for the Future นับเป็นโครงการซีเอสอาร์ที่มีการริเริ่ม

และดำเนินการมาอย่างยาวนานเข้าสู่ปีที่ 15 แล้ว เรามีการคัดสรรบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพโดดเด่นจากทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจัง อันจะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

โดยมีการดำเนินการในกว่า 140 ประเทศ และภูมิภาคต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษากว่า 15,000 คนจากมหาวิทยาลัยกว่า 500 แห่ง ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ฝึกฝนทักษะที่หลากหลายเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านดิจิทัล และเป็นแรงบันดาลใจเพื่อรังสรรค์อนาคตต่อไป

Huawei

Seeds for the Future 2023

โครงการ Seeds for the Future 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยในงานนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงหลายท่านมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 5G, AI และ cloud นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง

ผ่านการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Ecosystem Innovation Center ของหัวเว่ย และสัมผัสประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมจีน  โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาโครงการสตาร์ทอัพของตนตามแนวคิด Tech4Good แลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างโลกที่มีความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลต่อไป

ในปี พ.ศ. 2566 นี้ หัวเว่ยได้ปรับปรุงโครงการในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในโครงการ  ซึ่งผู้ฝึกอบรมในโครงการ และผู้ให้คำปรึกษาด้าน Tech4Good จะคอยให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตนักศึกษาตลอดเวลา และเมื่อผ่านหลักสูตร Seeds Academy ภาคบังคับ

ครอบคลุมทั้งหัวข้อ 5G, AI, Cloud และ Digital Power นิสิตนักศึกษาที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ  นอกจากนี้ ผู้จบหลักสูตรทุกคนจะถือเป็นศิษย์เก่าโครงการ (Seed alumni network) ซึ่งเป็นเครือข่ายสำหรับการติดต่อสื่อสารกับรุ่นพี่โครงการ Seeds for the Future

Huawei

นอกจากจะเป็นโครงการระดับประเทศแล้ว นิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นจำนวน คนจะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปศึกษาดูงานระดับภูมิภาคในประเทศจีน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 กันยายน 2566 นี้ ซึ่งจะมีการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของหัวเว่ย ณ เมืองเซิ่นเจิ้น และ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ณ เมืองเซี่ยงไฮ้

สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งยังมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน Tech4Good ในระดับโลกอีกด้วย นับเป็นโอกาสพิเศษสุดสำหรับทีมจากประเทศไทย ซึ่งหัวเว่ย ประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะแนะนำให้ทีมได้รู้จักกับนักลงทุนโครงการร่วมทุนต่าง ๆหากทีมได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งใน รางวัลสูงสุด

โครงการนี้มุ่งหมายเพื่อสนับสนุน และปลูกฝังแนวความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้นิสิตนักศึกษาต่อยอดนวัตกรรมไปสู่ระดับนานาชาติ โดย หัวเว่ยจะสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป และมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบุคลากรดิจิทัลในอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมความสำคัญของภาคโทรคมนาคม และชุมชนดิจิทั

Huawei

ที่ หัวเว่ย เราเชื่อว่า เมล็ดพันธุ์เพียงเมล็ดเดียวก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งได้ และเป็นอนาคตที่สดใส  ผมหวังว่า เส้นทางนี้จะช่วยให้เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตด้านดิจิทัลเติบโตในใจของนิสิตนักศึกษา ผมมั่นใจว่า เหล่านิสิตนักศึกษาจะได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์แห่งอนาคตด้านดิจิทัล ที่ซึ่งนิสิตนักศึกษาทุกคนจะเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์อนาคตไปตามความฝันของตนเองต่อไปเดวิด ลี กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.