Huawei อวดโฉมโซลูชันระบบขนส่งทางรถไฟอัจฉริยะแห่งอนาคตในกรุงเทพฯ

Huawei

หัวเว่ย (Huawei) อวดโฉมโซลูชันระบบขนส่งทางรถไฟอัจฉริยะแห่งอนาคต พร้อมลงนาม MoU กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในกรุงเทพฯ…

Huawei อวดโฉมโซลูชันระบบขนส่งทางรถไฟอัจฉริยะแห่งอนาคตในกรุงเทพฯ

หัวเว่ย เผยโฉม โซลูชันระบบขนส่งทางรถไฟอัจฉริยะแห่งอนาคตภายในงาน Asia Pacific Rail 2023 ซึ่งถือเป็นงานประชุมสุดยอดประจำปีของอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งด้วยระบบรางในภูมิภาค โดยหัวเว่ย ในฐานะผู้สนับสนุนรายหลัก แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบระบบการขนส่งทางรถไฟอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนแก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 4,200 ล้านคน (คิดเป็น 61 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก) กำลังเผชิญกับภาวะการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว นำมาสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านบริการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าการลงทุนทั่วโลกในด้านระบบไอที เพื่อการคมนาคมขนส่ง

ทางรถไฟจะสูงถึง 57,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยการลงทุนเพื่อพัฒนาทางรถไฟจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคกำลังเปลี่ยนมาใช้โซลูชันไอซีทีแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับระบบรถไฟ

Huawei

เซียง ซี รองประธานหน่วยธุรกิจการขนส่งระดับโลก ของ หัวเว่ย กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง โดยเฉพาะในด้านโซลูชัน เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หัวเว่ยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมนี้

นั่นก็คือการพัฒนาการเชื่อมต่อ ปรับปรุงแพลตฟอร์ม และสร้างความอัจฉริยะให้กับระบบ อุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งทางรางได้รับการสนับสนุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็วในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา และหัวเว่ยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการดำเนินงาน รวมถึงการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง

ด้วยโซลูชันไอซีทีรุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งได้มาจากการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น Data Capture and Analysis, Autonomous Systems, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, FRMCS, MSN, Station Network, Storage และ IoT 

ส่งผลให้หัวเว่ยสามารถปรับโฉมการทำงานและการบริหารจัดการของระบบการขนส่งทางรางรถไฟ โดยโฟกัสไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการบูรณาการการขนส่งรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ รวมไปถึงการบูรณาการระบบขนทางรางเข้ากับแง่มุมอื่น ๆ ของสังคม

Huawei

ด้าน สตีเวน ซง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีประจำหน่วยธุรกิจการคมนาคมขนส่งทางรางของกลุ่มธุรกิจองค์กร หัวเว่ย กล่าวว่า สถานีอัจฉริยะคือโซลูชันนวัตกรรมใหม่ ที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้โดยสารและยกระดับประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน

โดยระบบสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากทุกแอปพลิเคชันมาไว้ที่สถานีเดียว ระบบไอซีทีแบบใหม่นี้จะเป็นรากฐานให้กับสถานีอัจฉริยะ เราจึงควรเปลี่ยนจากระบบไอซีทีแบบแยกส่วน เช่น เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล เน็ตเวิร์ก และดาต้า มาใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบคลาวด์แทน 

ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาความท้าทาย และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมขนส่งทางราง และรถไฟในเมือง หัวเว่ยได้นำเทคโนโลยีไอซีทีแบบใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อสนับสนุนหลายเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐาน นำมาซึ่งการพัฒนาความเป็นเมือง และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้กับภูมิภาค

Huawei
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เข้าเยี่ยมชมงาน “Asia Pacific Rail 2023”

“Asia Pacific Rail 2023”

ภายในงาน Asia Pacific Rail 2023หัวเว่ยจัดแสดงโซลูชันที่ล้ำสมัย และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในหลายๆ ด้าน เช่น IP และเครือข่ายแบบออฟติคัล ซึ่งจะเป็นแกนหลักให้กับเครือข่ายทางรถไฟในอนาคต โซลูชัน Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) และ Wifi6

ซึ่งให้การเชื่อมต่อบรอดแบนด์แบบไร้สายระหว่างรถไฟ และภาคพื้นดิน ระบบไอทีอัจฉริยะ ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านการประสานงานระหว่างกัน และการจัดเก็บข้อมูล พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ของ หัวเว่ย ที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และโซลูชันสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน และบริหารจัดการ (O&M) พร้อมยกระดับประสบการณ์ผู้โดยสาร    

Huawei

ผาน โชค เทค ผู้จัดการอาวุโส หน่วยธุรกิจโซลูชันการขนส่งทางรางของกลุ่มธุรกิจองค์กร หัวเว่ย เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า เครือข่ายสถานีรถไฟยุคใหม่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง แบนด์วิดท์ที่รวดเร็ว และการดำเนินการอัตโนมัติที่เป็นอัจฉริยะ เทคโนโลยีออฟติคัลที่ล้ำสมัยของหัวเว่ยช่วยให้การยกระดับประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่น และเรียบง่าย

จับมือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาทางหลวงประเทศไทยอย่างยั่งยื

นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Expressway Authority of Thailand : EXAT) ได้จับมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือในโครงการทางพิเศษอัจฉริยะในประเทศไทย

ซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ เพื่อรองรับการพัฒนาสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนของทางหลวงประเทศไทย โดยในปีนี้ หัวเว่ยได้จัดงานประชุมระดับสูงพร้อมเรียนเชิญผู้นำทางความคิด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหญ่ในอุตสาหกรรม ลูกค้ารายสำคัญ และหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสำรวจเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสำหรับอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งทางรางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หัวเว่ย ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน และรถไฟ เพื่อสำรวจแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ

โดยศึกษาจากสภาพการณ์ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน หัวเว่ยให้บริการโซลูชันไอซีทีแก่ท่าอากาศยานและสายการบินกว่า 130 แห่งทั่วโลก รวมถึงผู้ให้บริการทางรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ รวมมากกว่า 300 เส้นทาง ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก รวมระยะทางรางมากกว่า 150,000 กิโลเมตร

Huawei

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.