เริ่มแล้ว! การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสากล MakeX Robotics Asian 2023

พบกับการท้าท้ายอย่างสร้างสรรค์ด้วยการวางแผน และการต่อสู้ที่ดุเดือดระดับนานาชาติ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสากล MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023 หรือ ทัวร์นาเม้นท์การแข่งขัน เมคเอ็กซ์ โรโบติกส์ ระดับเอเซีย ประจำปี 2566 (MakeX Robotics Asian 2023) ห้ามพลาดกับการแข่งขันหุ่นยนต์ที่มันส์ที่สุด พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลก…

เริ่มแล้ว! การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสากล MakeX Robotics Asian 2023

MakeX Robotics Asian 2023

การแข่งขัน เมคเอ็กซ์ โรโบติกส์ คอมพิทิชเชิน เอเซีย อินเทอคอนทิเนนเทิล ทัวร์นาเม้นท์ 2566 (MakeX Robotics Competition Asian Intercontinental Tournament 2023) จัดโดย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น ของไทยร่วมกับ เมคเอ็กซ์ ประเทศจีน ผนึกกำลังกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพันธมิตร ต่าง ๆ

ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และชมรมหุ่นยนต์ IRAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหน่วยงานต่าง ๆ อีกมากมาย

ร่วมกันจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่ทุกทีมต้องพิสูจน์ความชำนาญ และความสามารถของหุ่นยนต์ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการสั่งงานระบบอัตโนมัติสมองกล

MakeX Robotics Asian 2023

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสากลในรายการ เมคเอ็กซ์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ที่การันตรีว่ามันส์ที่สุดในนาทีนี้กับ คอนเซ็ปท์หลัก คือ สนุก แบ่งปัน ทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ เหล่านี้

สามารถพัฒนาเด็กไทยให้เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding Robotics และกลไกอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวสู่เส้นทางในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการวางแผน และการพัฒนาสมองกลโดยกระบวนการคิดเชิงคำนวณ

เพื่อสร้างพวกเขาให้เป็นนวัตกรให้กับประเทศในอนาคต โดยการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 รุ่น ด้วยกันคือ Make X Starter สำหรับผู้แข่งขันอายุ 8-13 ปี, Make X Explorer สำหรับผู้แข่งขันอายุ 8-15 ปี และ Make X Challenge สำหรับผู้แข่งขันอายุ 11-18 ปี เพื่อร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

MakeX Robotics Asian 2023

เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้เกิดการแทรกแซง Disruption เข้ามาในชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งการรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นอีกทางออกของเยาวชนในยุคต่อไป ซึ่งการพัฒนาให้ทุกคนสามารถแข่งขันได้ตั้งแต่เยาว์วัย จึงเสมือนการสร้างพื้นฐานให้สามารถอยู่กับเทคโนโลยี

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู้ และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน Coding โดยเรียนรู้ในเรื่อง Ai IoT หรือ Maker จึงเป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยให้เยาวชนของเราเติบโตไปอย่างแข็งแรงมั่นคง ซึ่งเป็นอีกตัวช่วยให้สามารถกำหนดทางเลือกในอาชีพต่อไปในอนาคตได้

ซึ่งการพัฒนาให้เยาวชนสามารถเป็นนวัตกรหรือนักคิดนักประดิษฐ์เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ประถม จนถึงระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ Coding IOT AI Maker ให้เยาวชนไทยได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อให้โรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการนำสื่อหุ่นยนต์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า รวมไปจนถึงพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน

ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อค้นหาและพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนและบุคคลทั่วไป อายุ 8-17 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกสังกัด

MakeX Robotics Asian 2023
สุมิตรา นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สุมิตรา นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า กว่า 5 ปี ที่เราสั่งสมประสบการณ์จากการแข่งขัน เมคเอ็กซ์ ไทยแลนด์ 20182022 ที่ผ่านมา เราได้ทีมตัวแทนของประเทศไทย จากการคัดเลือกจากโรงเรียนหลากหลายสังกัด เพื่อส่งไปทำการแข่งขันในระดับโลกที่ประเทศจีน และช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้ว ในปีนี้หลังจากผ่านสถานการณ์ Covid19 

ทำให้มีหลาย ๆ ประเทศสนใจ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะจัดสนามนานาชาติขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสนามให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสซ้อม และเพิ่มเติมประสบการณ์กับทีมจากประเทศอื่น ๆ ทั้งยังทำงานเป็นทีม และสื่อสารกับทีมต่างชาติเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันอีกด้วย

และจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนา และเรียนรู้การใช้ Coding และ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังนำไปสู่การสร้างสำนึกในการแบ่งปัน รู้แพ้รู้ชนะ ทีมเวิร์ค การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักคิดนักประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตได้

MakeX Robotics Asian 2023

โดยการแข่งขันหุ่นยนต์ เมคเอ็กซ์ โรโบติกส์ คอมพิทิชเชิน เอเซีย อินเทอคอนทิเนนเทิล ทัวร์นาเม้นท์ 2566 นี้ รวมผู้เข้าแข่งขันกว่า 500 คน เพื่อร่วมลุ้นแชมป์ระดับอินเตอร์ และไปแข่งต่อใน World Champion ปลายปีนี้โดยการแข่งขันนี้มีรูปแบบ และกิจกรรมที่หลากหลาย

ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลอีกมากมาย จัดขึ้นภายในวันที่ 2830 กรกฎาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.0017.00 น. ณ บางนาฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.