Krungsri Auto พร้อมเปลี่ยน G.A.M.E. เพื่อกำหนดทิศทางสินเชื่อยานยนต์ปี 2567

Krungsri Auto

กรุงศรี ออโต้ (Krungsri Auto) พร้อมเปลี่ยน G.A.M.E. เพื่อกำหนดทิศทางสินเชื่อยานยนต์ปี 2567 เชื่อ EV Car เป็นตัวขับเคลื่อนตลาด พร้อมดึงเทคโนโลยี AI ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ…

highlight

  • กรุงศรี ออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับเทรนด์ตลาด มองขาดพฤติกรรมผู้ใช้รถ ที่มากกว่าเรื่องสินเชื่อยานยนต์ พร้อมกำหนดทิศทางตลาดในปี 2567 กับ G.A.M.E. ใหม่ “G” กระแส Go Green, “A”เก่งด้วย AI, “M” ก้าวใหม่ในการใช้รถ MaaS และ “E” ก่อ Ecosystem ที่ยั่งยืน” เชื่อมั่นอีวีเป็นตัวขับเคลื่อนตลาด ดึง AI ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้ชาญฉลาด เตรียมรองรับเทรนด์ MaaS และมุ่งแลกเปลี่ยนคุณค่าทางธุรกิจผ่านการสร้างโอกาสใหม่ในทุกมิติให้กับผู้ใช้รถ

Krungsri Auto พร้อมเปลี่ยน G.A.M.E. เพื่อกำหนดทิศทางสินเชื่อยานยนต์ปี 2567

Krungsri Auto

คงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรี ออโต้ ในฐานะผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ที่มีข้อมูล และอินไซต์ผู้ใช้รถที่ครอบคลุมที่สุด เราได้มอง G.A.M.E. ใหม่นี้ที่สะท้อนทิศทางตลาดในปีที่กำลังจะมาถึง ซึ่งยังเต็มไปด้วยความท้าทาย ธุรกิจต่าง ๆ ต้องมี

การปรับกลยุทธ์ให้ทันสถานการณ์ พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์อินไซต์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราจึงมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชัน เพื่ออนาคต และแลกเปลี่ยนคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ใช้รถ ผู้ถือหุ้น และสังคมไทย ให้เกิดอย่างยั่งยืน

โดยจากผลงานวิจัย ตลาดสินเชื่อยานยนต์ ในปี 2566 ที่ผ่านมาพบว่า มีปริมาณการเติบโตที่น้อยลง โดยมี ยอดขายรถยนต์ใหม่ อยู่ที่ 810,000 คัน ซึ่งลดลง 5% กว่าปีที่ผ่านมา ด้านภาพรวมตลาดสินเชื่อยานยนต์ อยู่ที่ 516,000 ล้านบาท เท่านั้น ซึ่งลดลง 1% และแม้ว่าการเข้ามาตลาดของยานยนต์ไฟฟ้า

หรือ อีวี คาร์ (EV car) จะเติบโต และมีแบรนด์ผู้ผลิตเข้ามาในตลาดไทยมากขึ้น แต่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า นั่นอยู่ที่ 75,000 คัน เท่านั้น นั่นแสดงว่ายานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันยังคงไม่สามารถทดแทนยอดขายรถยนต์ใหม่ที่เป็นรถพลังานน้ำมันได้มากเท่าที่ควร

แม้ภาพรวมตลาดรถยนต์ใหม่จะลดลง แต่ กรุงศรี ออโต้ ยังเติบโต

Krungsri Auto
คงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

“ซึ่งแม้ว่าภาพรวมตลาดรถยนต์ใหม่จะมียอดขายปรับลดลง แต่ กรุงศรี ออโต้ สามารถทำตามเป้าหมายของ ปี 2566 ที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้ โดย กรุงศรี ออโต้ สามารถสรา้ง ยอดสินเชื่อใหม่ ได้กว่า 192,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตกว่า 5% และยังมียอดสินเชื่อคงค้างรวมกว่า 426,000 ล้านบาท

ซึ่งทำให้ กรุงศรี ออโต้ สามารถส่วนแบ่งตลาดได้กว่า 1 ใน 3 ของตลาดสินเชื่อทั้งหมด ขณะที่ในส่วนของ หนี้เสีย (Non-Performing Loan หรือ NPL) กรุงศรี ออโต้ ยังสามารถควบคุม NPL ให้อยู่ในระดับ 2% ได้เท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา อีกทั้ง กรุงศรี ออโต้ ยังคงอัตราส่วนของการอนุมัติสินเชื่อ (Approval rate)

ของทุกผลิตภัณฑ์ได้กว่า 80% ขณะที่ในส่วนของเป้าหมายยอดสินเชื่อใหม่ยานยนต์ไฟฟ้า นั้น กรุงศรี ออโต้ สามารถสร้างยอดสินเชื่อสำหรับยานยานต์ไฟฟ้าได้กว่า 4,624 ล้านบาท โดยเติบโตขึ้นกว่า 217% โดยในปัจจุบัน (9 เดือน) ยอดสินเชื่อสำหรับยานยานต์ไฟฟ้าทั้งรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ รวมอยู่ที่ 13,526 ล้านบาท

จากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ประมาณ 75,000 คัน โตขึ้นกว่า 25% ในส่วนซื้อเงินสด อีก 75% ซื้อด้วยสินเชื่อ ครึ่งหนึ่งของ 75% นั่นเอง ขณะที่ในส่วนของเป้าหมายยอดสินเชื่อใหม่ดิจิทัลทุกช่องทาง ของ กรุงศรี ออโต้ นั้นอยู่ที่ 16,375 ล้านบาท ซึ่งเติบโตกว่า 23%

โดยปัจจุบัน ยอดสินเชื่อใหม่ดิจิทัลทุกช่องทาง (9 เดือน) อยู่ที่ 25,593 ล้านบาท โดยทั้งหมดเกิดขึ้นจากคามมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงานของ กรุงศรี ออโต้ ที่พร้อมดูแลลูกค้าทั้ง เก่า และใหม่ และเป็นไปตามเป้าหมายเดิมทีวางเอาไว้ตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่ง 3 ปี นับจากนี้ไป กรุงศรี ออโต้ จะวางแผนธุรกิจระยะกลางของปี 2567-2569

โดยมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์แนวทางบริการ และโซลูชันสินเชื่อยานยนต์ที่ทันสมัยให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตผู้ใช้รถทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น ด้วยขยายอีโคซิสเต็มผ่านทางช่องทางออนไลน์ จับมือพาทเนอร์ใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” คงสิน กล่าว

G.A.M.E ใหม่ในตลาดสินเชื่อยานยนต์ ของ กรุงศรี ออโต้

Krungsri Auto
คงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Gกระแส Go Green การตื่นตัวของผู้ใช้รถอีวีและเป้าหมายที่ภาครัฐวางกลยุทธ์ให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค ทำให้คาดการณ์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งปีนี้ของไทยอยู่ที่ 65,000 คัน ดังนั้นสิ่งที่ กรุงศรี ออโต้ วางแผนเพื่อตอบรับเทรนด์นี้

คือการมอบบริการ และโซลูชันสินเชื่อยานยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุม 32 แบรนด์ ทั้งรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ แบบครบวงจรมากที่สุดในตลาด โดยตั้งเป้าสินเชื่อใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าของปีนี้ที่ 4,624 ล้านบาท เติบโต 217% และปักธงสร้างอีโคซิสเต็มด้านอีวีแบบเต็มรูปแบบภายใน 3 ปี

Aเก่งด้วย AI ธุรกิจต้องใช้ AI อย่างชาญฉลาด ให้ AI กลายมาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะทำงานร่วมกับพนักงาน ด้วยฐานข้อมูลลูกค้าในเครือกรุงศรี และกลยุทธ์ One Retail ที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับเทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ กรุงศรี ออโต้ ใช้ AI 

ในการมอบโซลูชันที่เหมาะสมกับลูกค้ารายบุคคล วิเคราะห์ และพิจารณาสินเชื่อตามพื้นที่ของลูกค้า (Location-based Lending) มี AI Sales Assistance ช่วยพนักงานบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และเรียลไทม์ยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมศักยภาพพนักงานด้วย AI ในทุกกระบวนการทำงาน

Krungsri Auto
คงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Mก้าวใหม่ในการใช้รถ MaaS สำหรับผู้ที่ชอบใช้-เช่า แต่ไม่ซื้อ MaaS หรือ MobilityasaService เทรนด์ใหม่เกี่ยวกับระบบการเดินทางที่รวมเอาบริการทุกอย่างด้านการขนส่งมาอยู่บนโลกดิจิทัล เพื่อให้ผู้ใช้รถได้เช่าใช้บริการ กรุงศรี ออโต้ ได้พัฒนาโซลูชันร่วมกับพันธมิตร

เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวกับการใช้รถ โดยล่าสุดได้จับมือกับ อีวี มี พลัส สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ เปิดบริการ EVme Subs เพิ่มทางเลือกในการใช้รถอีวีที่อิสระมากขึ้น

Eก่อ Ecosystem ที่ยั่งยืน ผ่านการสร้างโอกาสใหม่ในทุกมิติกับพาร์ทเนอร์ และแลกเปลี่ยนคุณค่าทางธุรกิจ (Value Exchange) กรุงศรี ออโต้ เตรียมขยายอีโคซิสเต็มด้านอีวี ด้วยการสร้าง EV EMarketplace แหล่งรวมสินค้าและบริการเกี่ยวกับผู้ใช้รถอีวี บนแพลตฟอร์ม LINE Official Account 

และจะขยายบริการต่อไปบนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto ที่ขณะนี้มีบริการค้นหาสถานีแท่นชาร์จรถไฟฟ้าครอบคลุมกว่า 80% ของสถานีทั้งหมดในประเทศไทย พร้อมเตรียมเปิดบริการซื้อประกันภัยยานยนต์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ และจับมือพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มใหม่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

รักษาตำแหน่งผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์

Krungsri Auto

“จากการมองเห็นโอกาส และการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันด้านสินเชื่อยานยนต์ของ กรุงศรี ออโต้ ในปีนี้ เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ และมอบบริการที่มากกว่าสินเชื่อยานยนต์ให้แก่ผู้ใช้รถ พร้อมบรรลุเป้าหมายการเติบโตด้านสินเชื่อใหม่ที่ตั้งไว้ที่ 192,000 ล้านบาท

และยอดสินเชื่อคงค้างรวมที่ 426,000 ล้านบาท ได้อย่างแน่นอน ซึ่งในปีหน้าจะเป็นการเผยแผนธุรกิจระยะกลางฉบับใหม่ปี 2567-2569 โดยเรายังคงมุ่งมั่นในการทำให้พันธกิจในการสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้นสำเร็จมากยิ่งขึ้น และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป” คงสิน กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.